Az iskola dolgozói

Anda Dávid

földrajz, földrajz angol nyelven
"Nem taníthatunk meg az embereknek semmit, csak segíthetünk nekik felfedezni azt saját magukon belül. "

Bálint Tibor

biológia, kémia
"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára"
curriculum vitae

Balogh Lili

magyar mint idegen nyelv
"Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk."

Belecz Béla

testnevelés, biológia
"„A különbség a sikertelen és a sikeres ember között nem az erő hiánya vagy a tudás hiánya, hanem az akarat hiánya.”"

Csordás Lászlóné

magyar, angol, orosz
"Az igazi Mester nem az, akinek a legtöbb tanítványa van, hanem az, aki mellől Mesterek kelnek útra. "

Danilova Tatjana

matematika orosz nyelven
"Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору.» Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть"

Domján Péter

angol, magyar mint idegen nyelv
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristállyá."

Dougan Gordon Macbeth

angol
"English ain’t easy"

Dr Hermanné Dr Ugarte-Quiroz Curo Isolina

spanyol

Dr Illik Péter

történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció angol nyelven
"Akik a legnagyobb mesterektől tanulnak bölcsen gondolkozni, azoknak általában a legritkább esetben jut az eszükbe olyasvalami, aminek hasznát vehetik."

Dr Lehoczkyné Tolnai Dóra

biológia, földrajz
"Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. "

Erős Katalin

német, magyar mint idegen nyelv
"Állasz még küszöbén ifjú életednek; Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod: az erő micsoda? - Akarat, Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. "

Etédi Zsófia

angol
"Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem."

Felleg József

Fűköh Borbála

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. "

Gaál-Kántor György Kristóf

történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció angol nyelven

Gáspár Endre

matematika, fizika
"A világ olyan, amilyenné tesszük."

Géber Dóra

német, magyar mint idegen nyelv
"Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk."

Gombos Nóra

Magyar mint idegen nyelv

Györki Tamás

orosz, német
"(…) az iskola kíváncsi emberré formált. (…) Azt hiszem, ez a legtöbb, amit az iskola a természetes alapműveltség mellett adhat a diáknak."

Jeffrey Hunter Ertel

angol lektor, célnyelvi civilizáció
"Education, therefore, is a process of living and not a preparation for future living"

Juhász Emese

kémia angol nyelven
"Nem a sikeres élet tesz boldoggá, hanem a boldogság tesz sikeressé."

Kántor Julianna

Karas László

Bbiológia angol nyelven, kémia angol nyelven
"“Tehetséged a tanuláshoz kincset érő adottság. Ahhoz azonban, hogy képes legyél tanulni, készségeidet folyamatosan fejlesztened kell. De csakis a Te választásod, hogy hajlandó vagy-e tanulni.” (Brain Herbert)"

Klenjánszky Nóra

Német nyelv, matematika német nyelven
"„Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.” „Cselekedj úgy, hogy az emberiséget mind saját személyedben, mind mindenki máséban mindenkor egyúttal célként is kezeld, sohase puszta eszközként.”"

Komáromi Ede

Testnevelés
"A pedagógiai hitvallásomat a Szent Írásból, Pál apostoltól választott idézettel kezdeném. "Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág..." (1.Kor.9:26.)"

Kovács Gábor

német, történelem
"„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.” "

Kübeki Katalin

Magyarosi Enikő

Mlecsenkov Eszter

német, magyar mint idegen nyelv
"Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel."

Müllerné Radó Adrienn

Angol nyelv, történelem angol nyelven
"”Treat people as if they were what they ought to be and you help them to become what they are capable of being.”"

Ney Krisztina

biológia angol nyelven
"Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget."

Ogoljuk Irina

orosz, történelem, földrajz
"Számomra nagyon érdekes volt, hogy a tanulókkal együtt sajátíthattam el Magyarország történelmét és földrajzát. Együtt „utazunk” az ókori Görögországban, „sétálunk” a középkori európai városok utcáin és vitatkozunk a ma világ problémáiról."

Paksi Judit

testnevelés
""Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.""

Pollák Dávid

iskolalelkész
"Isten mondja: "Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged, melyik úton járj. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem". (Zsoltárok 32:8.)"

Poros Tibor

"Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt."

Rapcsák Zsuzsa

magyar, angol, orosz, könyvtárostanár, dráma, mentálhigiéné
"Az élet oly csodás, tünékeny,száll mint az omlatag homok,felleg, derű jár fönn az égen,az alkotást váltják romok. Hajunk ma éjszín,mint a holló, holnapra ősz, s a sors ledönt, minden csodálatos, leomló,mit hordoz hátán itt e föld. Estente meghalunk az ágyba,s reggelre már mások vagyunk.Mind változunk zokogva, vágyva és nem találjuk – önmagunk. Ezer titok közt fázva, gyúlva botlunk, bukunk mindannyian. Mind látomány lenn, ami durva, s a láthatatlan az, mi van"

Rudi Andrea

német
"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunkvalamiben és, hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk. "

Rudi Bettina

spanyol, magyar mint idegen nyelv
"Nincs kudarc csak késleltetett siker."

Sass Boldizsár

ének-zene
"„Legyen a zene mindenkié” "

Sipos Ilona

testnevelés, biológia
"Nem azért kell rendes, tisztességes embernek lennünk, mert mások látják és tudják. Hanem magunk miatt. Egyedül saját lelkiismeretünk miatt."

Somogyi Endre

rajz és műalkotás, médiaismeret
"A tanár sohasem hibázhat mert sohasem lehet tudni mi fog a jövőben bekövetkezni a diák életében. Ezért kell a stabil tudásbeli , erkölcsi és érzelmi alapokat/ kötődés az intézményhez –kötődés a közösséghez /megadni , hogy a fiatal a későbbiek során erre tudjon támaszkodni."

Steinbach Roland

Matematika
""Az erőteljes szellemi munka ugyanolyan jó dolog, mint egy erős teniszjátszma. Ha valaki egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen elfelejteni" Pólya György"

Szászné Heszlényi Judit

biológia
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!"

Szerepi Nóra

angol célnyelvi civilizáció

Takács Kata Eszter

testnevelés
""Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.""

Tamás Tünde

angol
"True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross; then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own. "

Tokodi Tímea

biológia angol nyelven
"Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt."

Varga Richárd

orosz, magyar, magyar mint idegen nyelv
"Hatékony tanulás és nevelés csak úgy történhet, ha tanár és diák összefog: segítik egymás munkáját, partnerként tekintenek egymásra, hisznek egymás képességeiben, s kapcsolatukat a kölcsönös tisztelet jellemzi. "

Végh Ágnes

Angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
"„Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok.”"

William Beattie

Zalányi Kinga

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
"A szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy."

Zrinyi-Patocskai Katalin

dráma és tánc
"Van egy hely, ahol a csúfokat is ünneplik. Hol az irtózatos gyönyörű lehet. Ahol a másságot nem elutasítják, hanem kegyben részesítik. Ez a hely pedig a színház."