Az iskola dolgozói

Anda Dávid

földrajz, földrajz angol nyelven
"Nem taníthatunk meg az embereknek semmit, csak segíthetünk nekik felfedezni azt saját magukon belül. "

Bálint Tibor

biológia, kémia
"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára"
curriculum vitae

Balogh Rita

dráma és tánc
"A színház mindenekelőtt az élet. Ez az elengedhetetlen kiindulási pont, és igazából csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része, a szó lehető legtágabb értelmében. A színház az élet. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy nincs különbség az élet és a színház között."

Bartosné Molnár Ildikó

történelem, orosz, könyvtárostanár
fogadóóra: csütörtök 3. óra
"Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!"

Belecz Béla

testnevelés, biológia
"„A különbség a sikertelen és a sikeres ember között nem az erő hiánya vagy a tudás hiánya, hanem az akarat hiánya.”"

Budai Boglárka

matematika, matematika német nyelven
"A matematika egyik legfőbb célja az, hogy felkelti a tanuló hitét az észben, bizalmat ébreszt benne a bizonyított dolgok igazsága és a bizonyítás értéke iránt."

Csaplár Orsolya

német, történelem
"Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg."

Csököly Zsuzsanna

angol, történelem
"Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk."

Csordás Lászlóné

magyar, angol, orosz
"Az igazi Mester nem az, akinek a legtöbb tanítványa van, hanem az, aki mellől Mesterek kelnek útra. "

Domján Péter

angol, magyar mint idegen nyelv
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristállyá."

Dr Fülöpné Juhász Emese

kémia angol nyelven
"Nem a sikeres élet tesz boldoggá, hanem a boldogság tesz sikeressé."

Dr Huba Márk

magyar nyelv és irodalom
"és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, már azt, hogy minden kép és költemény, azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét, a lepke őt és mindhármunkat én. "

Ékes-Erdélyi Klaudia

mentálhigéné
"„Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét.”"

Etédi Zsófia

angol
"Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem."

Fűköh Borbála

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. "

Gáspár Endre

matematika, fizika
"A világ olyan, amilyenné tesszük."

Györki Tamás

orosz, német
"(…) az iskola kíváncsi emberré formált. (…) Azt hiszem, ez a legtöbb, amit az iskola a természetes alapműveltség mellett adhat a diáknak."

Horváth Katalin

matematika
"„A sima utak, melyeken kevés fáradsággal messze juthatunk, s azon javak, melyek után az emberek többsége vágyik, legyenek másoké. … adj rögös ösvényt, de szép kilátással, mely mindég felfelé vezet, s melyen azon meggyőződéssel haladhatok, hogy eltévedni nem fogok.” "

Hutlassa Zsuzsanna

angol, orosz
"Egy jó tanár meg tudja győzni tanítványait,hogy a tanulás nem kötelesség, nem a szabadság korlátozása, hanem kaland, és olyan hatalmas szabadság kulcsa, amelyről korábban nem is álmodtak."

Illés Benjamin

angol
"Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez."

Jeffrey Hunter Ertel

angol lektor, célnyelvi civilizáció
"Education, therefore, is a process of living and not a preparation for future living"

Jolánkai Máté

angol, történelem
"Olyan lesz a jövő mint amilyen a ma iskolája"

Klippel Rita

Magyar mint idegen nyelv
"Én azt hiszem annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem."

Koháry Ilona

magyar mint idegen nyelv
"„…a távolságot, mint üveggolyót megkapod…” "

Köllőné Németh Marianna

angol
"Ne a sikerre törekedj ,hanem arra, hogy értékessé válj!"

Kovács Gábor

német, történelem
"„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.” "

Kukucskáné Berbig Beatrix

német lektor, angol
"Számomra a tanári foglalkozás, hivatás. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy diákjaim ugyanúgy élvezzék a tanulást, mint én magam a tanítást."

Lavaj Zsuzsanna

angol
""Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.""

Lelkes Lívia

angol lektor
"„To be a philosopher: is not merely to have subtle thoughts, nor even to found a school, but so to love wisdom as to live according to its dictates, a life of simplicity, independence, magnanimity, and trust.” Henry David Thoreau"

Lénárt Mónika

angol
"Imagination is the power of the mind over the possibilities of things."

Leszkoven Miklós

rendszergazda, informatika tanár
"„Meg kell állapítanom, amit sok más tanító is megállapított már, hogy legtöbbet tanítás közben tanul az ember.” "

Mády Bence György

orosz, német
"Örülök annak is, hogy a kéttannyelvű oktatás már több, mint tíz éve kiegészült a német nyelv tanításával is, így azóta az én munkám is és az iskola élete „színesebb” lett. "

Magna Judit

magyar, történelem
"A dolgoknak ára van. Az embernek méltósága."

Mécs András

német, történelem
"Seprűzd csak e szőnyeget keményen, Lábad mikoron veted, keményen. Táncolj, ahogyan kering a mennybolt! Úton buzogányod éberen hordd! Inkább gyalogolj, ne ülj nyeregbe! Nem félve csapást, nézz véle szembe! Terhét a világnak vidd, ha bírod. Zálog mi lehetne biztosabb, mondd? Vállról ha leejted itt a terhet, Vállon viszik akkor mind helyetted."

Mihályi Adrienn

német, mentálhigiéné
"Valamennyien tudunk mindent. Csak meg kell nyitnunk az elménket, hogy meghalljuk saját bölcsességünket."

Milne-Kiss Angela

angol lektor
"I don’t love Studying. I hate studying. I like learning. Learning is beautiful."

Mlecsenkov Eszter

német, magyar mint idegen nyelv
"Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel."

Nagy Ditta

Fejlesztő pedagógus
"Ne feledd: az azonnali sikerhez bizony sok idő kell!"

Nagy Zsuzsánna

angol, történelem
"A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla."

Ney Krisztina

biológia angol nyelven
"Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget."

Ogoljuk Irina

orosz, történelem, földrajz
"Számomra nagyon érdekes volt, hogy a tanulókkal együtt sajátíthattam el Magyarország történelmét és földrajzát. Együtt „utazunk” az ókori Görögországban, „sétálunk” a középkori európai városok utcáin és vitatkozunk a ma világ problémáiról."

Paksi Judit

testnevelés
""Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.""

Pollák Dávid

iskolalelkész
"Isten mondja: "Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged, melyik úton járj. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem". (Zsoltárok 32:8.)"

Poros Tibor

"Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt."

Rapcsák Zsuzsa

magyar, angol, orosz, könyvtárostanár, dráma, mentálhigiéné
"Az élet oly csodás, tünékeny,száll mint az omlatag homok,felleg, derű jár fönn az égen,az alkotást váltják romok. Hajunk ma éjszín,mint a holló, holnapra ősz, s a sors ledönt, minden csodálatos, leomló,mit hordoz hátán itt e föld. Estente meghalunk az ágyba,s reggelre már mások vagyunk.Mind változunk zokogva, vágyva és nem találjuk – önmagunk. Ezer titok közt fázva, gyúlva botlunk, bukunk mindannyian. Mind látomány lenn, ami durva, s a láthatatlan az, mi van"

Rudi Bettina

spanyol, magyar mint idegen nyelv
"Nincs kudarc csak késleltetett siker."

Sass Boldizsár

ének-zene
"„Legyen a zene mindenkié” "

Sipos Ilona

testnevelés, biológia
"Nem azért kell rendes, tisztességes embernek lennünk, mert mások látják és tudják. Hanem magunk miatt. Egyedül saját lelkiismeretünk miatt."

Somogyi Endre

rajz és műalkotás, médiaismeret
"A tanár sohasem hibázhat mert sohasem lehet tudni mi fog a jövőben bekövetkezni a diák életében. Ezért kell a stabil tudásbeli , erkölcsi és érzelmi alapokat/ kötődés az intézményhez –kötődés a közösséghez /megadni , hogy a fiatal a későbbiek során erre tudjon támaszkodni."

Stumpf Ágnes

angol, történelem
""A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes. Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belőle.""

Szászné Heszlényi Judit

biológia
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!"

Szentes János

testnevelés, földrajz
"A játék alatt ugyanis a legfontosabb emberi erényeket lehet elsajátítani. Ilyenek az összetartás, az önfeláldozás, az egyéni érdek teljes alárendelése, a kitartás, a tettrekészség, a gyors elhatározás és cselekvés, a tisztességes és szabályos küzdelemre való törekvés."

Takács Kata Eszter

testnevelés
""Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.""

Tamasi Tibor

informatika, fizika, matematika
"Az óceán veszélyes és az ott dúló vihar rettenetes. De ez az akadály sem elegendő ok parton maradni."

Tolnai Dóra

biológia, földrajz
"Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal. "

Tóthné Sulcz Mária

spanyol
"Kedvet hozzá, s menni fog."

Varga Richárd

orosz, magyar, magyar mint idegen nyelv
"Hatékony tanulás és nevelés csak úgy történhet, ha tanár és diák összefog: segítik egymás munkáját, partnerként tekintenek egymásra, hisznek egymás képességeiben, s kapcsolatukat a kölcsönös tisztelet jellemzi. "

Vígné Nagy Erika

magyar, angol, orosz
"Láss világnak egy homokszemet és mennyországnak egy rózsát: tarts a tenyeredben végtelent és öröklétnek egy órát."

Zalányi Kinga

"A szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy."

Zsigmond Zsolt

történelem
"A 21. század analfabétái már nem azok lesznek, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tudnak tanulni, felejteni és újratanulni."