Az iskola dolgozói

Anda Dávid

földrajz, földrajz angol nyelven
"Nem taníthatunk meg az embereknek semmit, csak segíthetünk nekik felfedezni azt saját magukon belül. "

Bálint Tibor

biológia, kémia
"A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára"
curriculum vitae

Balogh Lili

magyar mint idegen nyelv
"Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk."

Belecz Béla

testnevelés, biológia
"A különbség a sikertelen és a sikeres ember között nem az erő hiánya vagy a tudás hiánya, hanem az akarat hiánya."

Borbély-Aczél Sarolta

iskolai szociális segítő
fogadóóra: ügyeleti idő: keddenként 8.00 - 11.00

Danilova Tatjana

matematika orosz nyelven
"Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору.» Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть"

Döbrössyné Sipos Anita

Digitális kultúra
"„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” Lev Tolsztoj"

Domján Péter

angol, magyar mint idegen nyelv
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristállyá."

Domján-Rudi Bettina

spanyol nyelv, magyar mint idegen nyelv
"Nincs kudarc csak késleltetett siker."

Domokos-Paksi Judit

testnevelés
"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

Dougan Gordon McBeth

angol
"English ain’t easy"

Dr Hermanné Dr Ugarte-Quiroz Curo Isolina

spanyol

Dr Illik Péter

történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció angol nyelven
"Akik a legnagyobb mesterektől tanulnak bölcsen gondolkozni, azoknak általában a legritkább esetben jut az eszükbe olyasvalami, aminek hasznát vehetik."

dr. Péterfi Zsuzsanna

Angol nyelv

Egry Ádám

történelem angol nyelven, angol célnyelvi civilizáció
"„There are many ways of going forward, but only one way of standing still.” – Franklin D. Roosevelt "

Etédi Zsófia

angol
"Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem."

Felleg József

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
"Az ember az egyetlen élőlény a földön, aki tudni akarja, van e értelme annak, hogy van? Márai Sándor "

Fényes-Kántor Julianna

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
"Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyezünk, a világot építjük tovább. (Antoine de Saint-Exupéry)"

Frech Dóra

Biológia angolul és magyarul
""A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon." (Immanuel Kant) "

Fűköh Borbála

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. "

Füzesi Brigitta

Közgazdaságtan angol nyelven

Gaál-Kántor György Kristóf

történelem angol nyelven, célnyelvi civilizáció angol nyelven

Gáspár Endre

matematika, fizika
"A világ olyan, amilyenné tesszük."

Géber Dóra

német, magyar mint idegen nyelv
"Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk."

Györki Tamás

orosz, német
"„Csoma Sándor aztán egy nap ott állt végre magában a Himalájahegy tetején. Nézelődött, forgolódott, látszott onnan az egész világ. Azért ment föl oda, hogy meglássa a magyarok maradékát. De hogy éppen arra járt, eszébe jutott hirtelen az angol király. Egyszer, még nagyon régen, arra kérte őt az angol király, hogy ha a Himalájahegyre felér, kis időt szánjon rá, és olvassa ki a tibetiek könyvtárát. Senkit az egész földkerekségen nem talált, aki képes lenne rá. Magyarázta akkor Csoma Sándornak a király, Csoma pedig szavát adta, hogy sort kerít rá. Bement hát a szerzetesek egyik kolostorába, s megkérte őket, hogy nyissák ki a könyvtárt. Amikor kinyitották, Csoma Sándor bement, s egy ültő helyében elolvasott tízezer tibeti könyvet. Azután fölállt, s igen erősen elgondolkodott. A tibeti könyvek azt állították, hogy a látás számára nincs más, csak amit mutat neki a világ. Az pedig mind káprázat, valótlanság, mert örökös benne a változás. Mire megismerné az ember, már teljesen más. Csoma ezután sokat tűnődött azon, hogy miért érdekli ez az angol királyt. És egy kicsit aggódott is, vajon megérti-e egészen a tibetiek gondolatát. Visszaült hát a könyvekhez, és csinált a királynak egy jó nagy tibeti-angol szótárt. Hadd forgassa ő maga a könyveket, míg csak fel nem fogja, milyen tünékeny is a valóság.” Sári László"

Honfi-Magna Judit

magyar, történelem
"A dolgoknak ára van. Az embernek méltósága."

Hörmann Anikó

matematika, matematika angol nyelven
"Jó oktató, aki virgács nélkül oktat! Választott, hű barát, ki sohase zaklat, de kész a hívásra, s mindig ad, ha adhat."

Horváth Boglárka

Német nyelv, angol nyelv
"A biztató szónak, ha szeretettel mondják, mágikus ereje van. A barátságoknak (…) is ez a titka. Müller Péter"

Imre Dóra

Biológia (angol nyelven)
""- Aaah, akkor most egyedül kell ülnöm egy barlangban 30 évig? - Majd egyszer. Előbb tanítani tanulsz. - Tanítani?! De én soha nem lehetek olyan mint Te. - Soha nem tennélek azzá aki én vagyok. Azzá próbállak tenni, aki Te vagy." /Kung Fu Panda 3/ "

Jeffrey Hunter Ertel

angol lektor, célnyelvi civilizáció
"Education, therefore, is a process of living and not a preparation for future living"

Juhász Emese

kémia angol nyelven
"Nem a sikeres élet tesz boldoggá, hanem a boldogság tesz sikeressé."

Klenjánszky Nóra

Német nyelv, matematika német nyelven
"Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Cselekedj úgy, hogy az emberiséget mind saját személyedben, mind mindenki máséban mindenkor egyúttal célként is kezeld, sohase puszta eszközként."

Koch Márta

német nyelv

Kovács Gábor

német, történelem
"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogyan lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."

Kozma Fruzsina

gyógypedagógus, BTMN fejlesztések
"Ki minek gondol, az vagyok annak… Mért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra: Te vagy magad, ki e jelet vonja. S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik, Mert fénye-árnya terád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: Rajtam látsz törvényt sajátmagadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod: Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 127 "

Lennert Dorottya

Mentálhigiénés munkatárs
""Hard Work Always Pays Off"- Hosszú Katinka"

Li Bo

kínai nyelv és irodalom

Magyarosi Enikő

angol nyelv
"Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam. (Preston Morgan) Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. (Malcolm Little)"

Mlecsenkov Eszter

német, magyar mint idegen nyelv
"Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel."

Moldován Szilvia

magyar nyelv és irodalom
"Tény, hogy valamit elkezdtünk. Életet? Berendezkedést? (...) Hát valamit, annyira valamit, hogy nem volt rá más szó: ugyanekkor nekünk ez a valami kézzelfoghatóan ott volt, oly módon, hogy már nem lehetett nem folytatni. (Ottlik Géza: Buda, részlet) "

Mona Katalin

angol nyelv
""A mai nap csak egy az elkövetkező számtalan nap közül. De hogy mi történik a jövő számtalan napjain, az talán épp a mai naptól függ" (Hemingway)"

Ney Krisztina

biológia angol nyelven
"Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget."

Nikolai Demidov

Matematika angol nyelven, matematika orosz nyelven

Ogoljuk Irina

orosz, történelem, földrajz
"Számomra nagyon érdekes volt, hogy a tanulókkal együtt sajátíthattam el Magyarország történelmét és földrajzát. Együtt „utazunk” az ókori Görögországban, „sétálunk” a középkori európai városok utcáin és vitatkozunk a ma világ problémáiról."

Pollák Dávid

iskolalelkész
"Isten mondja: "Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged, melyik úton járj. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem". (Zsoltárok 32:8.)"

Pop Stella

spanyol nyelv, német nyelv

Poros Tibor

"Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt."

Rapcsák Zsuzsa

magyar, angol, orosz, könyvtárostanár, dráma, mentálhigiéné
"Az élet oly csodás, tünékeny,száll mint az omlatag homok,felleg, derű jár fönn az égen,az alkotást váltják romok. Hajunk ma éjszín,mint a holló, holnapra ősz, s a sors ledönt, minden csodálatos, leomló,mit hordoz hátán itt e föld. Estente meghalunk az ágyba,s reggelre már mások vagyunk.Mind változunk zokogva, vágyva és nem találjuk – önmagunk. Ezer titok közt fázva, gyúlva botlunk, bukunk mindannyian. Mind látomány lenn, ami durva, s a láthatatlan az, mi van"

Roth Ágnes

magyar mint idegen nyelv

Sass Boldizsár

ének-zene, informatika, digitális kultúra
"Legyen a zene mindenkié"

Sinha Raj Kumar

matematika angol nyelven

Sipos Ilona

testnevelés, biológia
"Nem azért kell rendes, tisztességes embernek lennünk, mert mások látják és tudják. Hanem magunk miatt. Egyedül saját lelkiismeretünk miatt."

Szabó András

Vizuális kultúra
"A vizuális nevelés, természeténél fogva, akkor igazán hatásos, ha olyan gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg, amelyeknél gyakran maga a kérdés tartalmazza az információt; amelyeknél nem a megoldás a legfontosabb, hanem a kérdés megértése, és a hangsúly nem a kész válaszon van, hanem az odavezető úton, vagy utakon, amelyeknél soha sincs csak egyetlen megoldás. A tanítás pedig akkor eredményes, ha a tanuló nem elsősorban „válaszadó", hanem maga is „kérdező". Bodóczky István "

Szászné Heszlényi Judit

biológia
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!"

Szenes Mónika

Német nyelv, biológia
"Nem ismered a jövőt, Nem láncol le a múlt, Te vagy az út, Amit az jár végig veled, Aki adni sose fél, aki nem hibákat keres, Önzetlenül csak szeret Pusztán, azért mert élsz... "

Szlovákné Veidinger Éva

Történelem, történelem német nyelven
"„Úgy élj a múltaddal, mint azzal a tájjal, amelyet egyik oldalról a hegység, a másikról a folyam övez, és amelyre kedved szerint telepíted a jövendő városokat, figyelembe véve a már meglevőt. Ne panaszkodj fundámentumod miatt, amely ez és nem más, mert a fundámentum ereje mindenekelőtt a léte.” (Antoine de Saint-Exupéry: Citadella, részlet)"

Takács Kata Eszter

testnevelés
"Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak."

Varga Richárd

orosz, magyar, magyar mint idegen nyelv, francia nyelv
"Hatékony tanulás és nevelés csak úgy történhet, ha tanár és diák összefog: segítik egymás munkáját, partnerként tekintenek egymásra, hisznek egymás képességeiben, s kapcsolatukat a kölcsönös tisztelet jellemzi. "

Végh Ágnes

Angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
"Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok."

William Beattie

angol nyelv

Zalányi Kinga

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
"A szél ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy."

Zrinyi-Patocskai Katalin

dráma és tánc
"Van egy hely, ahol a csúfokat is ünneplik. Hol az irtózatos gyönyörű lehet. Ahol a másságot nem elutasítják, hanem kegyben részesítik. Ez a hely pedig a színház."