Az iskola dolgozói

Fényes-Kántor Julianna

A tanítás számomra a legsokoldalúbb munkák egyike. Egyszerre kíván óriási lendületet, tenni akarást, céltudatos és kitartó munkát, valamint kreatív problémamegoldást, és jó emberismeretet, beleérző képességet. Gimnazistákat tanítani mindig nagy felelősség, hogy valamit ne csak oktassak, hanem azt éppen az adott csoportnak jókor és jól tegyem. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben a diákjaim embersége is növekedjen. Nem egyszerű feladat, és azt hiszem, hogy csak az tudja igazán jól csinálni, akinek a hivatása a tanítás.
Hálás vagyok azért, hogy a Kőrösiben magyar és külföldi diákokat is taníthatok. Ez egy izgalmas és sokszínű lehetőség, és közben kihívás is, hogy új ismeretek átadásán keresztül hozzásegíthetem diákjaimat választott céljaikhoz.
Az anyanyelvem tanítása mindig öröm, és külön érdekes, amikor ezt külföldi diákok szemén keresztül vizsgálhatom. A magyar mint idegen nyelv tanítása során fontosnak tartom, hogy ne csak a szükséges nyelvtani anyagot sajátítsák el diákjaim, hanem megismerjék a magyar kultúra sajátosságait, nemzeti ünnepeink üzenetét és jelentőségét is. Hasonlóan fontos szempont számomra a magyar diákok esetén is az, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy az órámon ülő tanulókból felelősségteljes magyar emberek váljanak.


Tanított tantárgyak: