Kőrösi Magyar Iskola

Kik vagyunk

Hogyan tanítunk?

Tévhit 1: A magyar nyelv megtanulhatatlanul nehéz
Tévhit 2: Magyart bárki tud tanítani, aki magyar anyanyelvű

Állítjuk, a magyar nyelv korszerű módszerekkel és megfelelő felkészültségű tanárokkal éppoly gyorsan, hatékonyan és élvezetesen elsajátítható, mint bármely más idegen nyelv.

A Kőrösiben eredeti, sehol máshol nem alkalmazott módszer szerint zajlik a tanítás. (A módszer kifejlesztője: Koháry Ilona) A Koháry-módszer olyan komplex oktatási program, mely tekintetbe veszi a magyar nyelv sajátosságait, és a korszerű kommunikáció-központú nyelvtanítás eredményeit ötvözi a tradicionális nyelvtanítás eszközeivel.

Nyelvóráinkon mindenekelőtt a mindennapi élethelyzetekre készítjük fel diákjainkat: hogyan kell vásárolni, közlekedni, telefonálni: hogyan lehet kapcsolatot teremteni, ügyeket intézni munkahelyen, hivatalban és a magánéletben. A mindennapi nyelvhasználaton túl igen nagy hangsúlyt kap kurzusainkon a nyelvtani és a fonetikai képzés, az olvasási és íráskészség fejlesztése, valamint az országismeret is. Ugyanakkor szeretnénk, ha diákjaink számára a tanulás a Kőrösiben nemcsak hasznos, de kellemes és emlékezetes időtöltés lenne, ezért rendszeresen szervezünk kulturális programokat is a tanfolyamok ideje alatt. Az oktatás egyénileg, illetve kis csoportokban (6-8 fő), a legkorszerűbb audiovizuális eszközök használatával történik. Gondos írásbeli és szóbeli szintfelmérés után kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsgáig, 8 nyelvi szinten van lehetőség a magyar nyelv tanulására.Általános nyelvtanfolyamainkon kívül egész éven át, igény szerint, rugalmasan szervezünk kihelyezett vállalati órákat és egyéni oktatást is.

A Kőrösiben magasan kvalifikált, nyelveket beszélő, a magyar mint idegen nyelv tanítására speciálisan felkészült tanárok tanítanak. Tanulmányi vezetőink, ill. szakmai mentoraink nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakemberek, akik folyamatosan segítik, ellenőrzik a Kőrösiben folyó szakmai munkát.