Kőrösi Magyar Iskola

A Kőrösi-módszer

A Kőrösi-módszer egyedisége egyrészt az alappilléreinek kombinációjában rejlik, amiben fellelhetőek máshol is használt módszerek, illetve új elemek is. Másrészt pedig a kidolgozottság mértékében: a diákoknak egyenes, jól látható utakat építünk ki angol és magyar nyelvi szinttől, érdeklődéstől és tanulási tempótól függően. Ezekkel az utakkal reagálni tudunk a kiemelkedően tehetséges diákok igényeire, illetve azoknak a tanulóknak a helyzetére is, akiknek felzárkóztatásra van szükségük.

Az alappillérek:

Magyarórák
Az oktatás alapját – mint minden nyelviskolában – a Kőrösi Magyar Iskolában is a nyelvi órák képzik. A tanításban elsődleges szempont a gyakorlati, kommunikációs, játékos megközelítés, aminek rövid- és középtávú célja a gyermekek nyelvi beilleszkedése a magyar közösségbe, hosszú távú célja pedig a magyar mint idegen nyelvi érettségire való felkészítés. Óráinkon teljesen kezdő szinttől kezdve törekszünk a közvetítő nyelv nélküli oktatásra.

Projektmódszer
A Kőrösi Magyar Iskolába belépő gyermekek túlnyomó többsége egyáltalán nem vagy csak igen alacsony szinten beszéli a magyar nyelvet, ezért nem tudnak a magyar osztálytársaikkal együtt járni a magyar nyelven tartott órákra. Ezt az általános problémát kiküszöbölendő projektrendszerben tanulnak az érintett diákok. Ennek keretében az adott tárgyakból megegyezés szerint 1-4 projektet készítenek a tanév során magyar mint idegen nyelvi tanárok segítségével magyar nyelven. Fontos megjegyezni, hogy érettségi tárgyak nem érintettek ebben a rendszerben. A Kőrösi-módszer fontos célja, hogy minél hamarabb integrálhatóak legyenek a diákok a tantárgyi órákra.

Integrációs Program
A Kőrösi-módszer kardinális része a gyermekek integrációjának elősegítése. Kiemelt küldetésünknek tartjuk a külföldi diákok nyelvi és kulturális integrációját. Célunk, hogy a diákok mielőbb kapcsolatot tudjanak teremteni a magyar iskolatársaikkal, illetve hogy megtanulják felismerni és alkalmazni a magyar kulturális szokásoknak megfelelő kifejezési módokat.

Mentorrendszer tanárokkal
Az Integrációs Program egyik alappillére a mentorrendszer. Iskolánk eddigi hagyományait követve minden Magyar Iskolás diák belépéskor kap egy tanárt, aki a mentora lesz legalább egy évre. A tanároknak mentori feladatokat határozunk meg. Elsődleges céljunk az, hogy a mentor a diák és az iskola(rendszer) között hidat képezzen, és egy olyan személy legyen az iskolai életében, akiben a diák bízni tud és akihez bármivel fordulhat. A diákoknak végig van mentoruk, amíg a Kőrösi Magyar Iskola programjában részt vesznek.

Tanulási Utak
A Kőrösi-módszer leglényegesebb pontja a Tanulási Utak. Ez részletezi a diákok haladási terveit, lehetséges útjait, előrehaladásuk részleteit. Kitér a tantárgyakra, projektekre, magyar nyelvű órákra, másodnyelvre, a magyarórák óraszámaira stb. Minden tanulási út a nyelvi szintre, haladási tempóra és az érdeklődési körre épül, aminek köszönhetően minden tanulónak lehetősége van egyedi, mégis szabályozott utat bejárni, és így teljesíteni a központilag meghatározott bemeneti és kimeneti követelményeket.