Az iskola dolgozói

Kovács Gábor

Legalább 996 óta létezik a Kárpát-medencében iskola. Az azóta eltelt több mint ezer évben ez az intézmény is közreműködött abban, hogy - a hunokkal, avarokkal, besenyőkkel ellentétben - vagyunk. S ameddig lesz még magyar iskola a Magyar Szent Korona országaiban, a tengeren innen és a tengeren túl, addig lesz magyar ember is, sőt, talán, magyar ország, Magyarország is.

Ebben közreműködni hivatás, áldozat, remény.

Tudjuk, látjuk a helyzetünk a kétségbeejtőnél valamivel rosszabb. Hasonlatos ahhoz, mint amilyen sokszor volt a magyar múltban. Legyen elég csak 1241. április 11-ét, 1541. szeptember 2-át, 1711. április 30-át emlegetni, hogy az úgynevezett „modern kor” katasztrófáiról ne is szóljunk.

Ennek ellene tartani hivatás, áldozat, remény.

Az apadó népességszám, hagyományok lerombolása, az anyanyelv sekélyesedése, a gyakorlati materializmus, a talmiság és az önzés trónra ültetése óriási fenyegetést jelent a mának, és a jövőnek. Van-e ma fontosabb feladata szülőnek, pedagógusnak, mint az, hogy tudatosítsa a gyermek- és serdülőkorú nemzedékben a fenti jövőromboló veszélyeket? Ezen túl pedig, a maga esendőségének tudatában is, felmutatni azokat az értékeket, amelyek birtokbavételével a felnövekvők vidámabbak, életrevalóbbak, műveltebbek, derekabb emberek lesznek Karácsony Sándor pedagógiájának értelmében. is.

Ebben részt venni hivatás, áldozat, remény.

Iskolát választani diáknak, pedagógusnak is megelőlegezett bizalom. Hit abban, hogy olyan közösség tagjává válik az érkező, amelyben a kölcsönös tisztelet, az őszinteség, a különbözőségekből összeálló egység, a közös célok eléréséért folytatott kemény küzdelem meghatározó elemek. Az elmúlt harminchat esztendőben, pedagógusként, több iskolát is alkalmam volt megismerni. A mintát, saját középiskolás alma materem a Villányi úti József Attila Gimnázium, az ott töltött négy plusz tizenkilenc esztendő jelenti.

Nagy múltú schola a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium is, és mint ilyen van miből táplálkoznia, mintát vennie, erősödnie, kiválóvá válnia. Ebben a feladatban részt venni szellemi gyönyörűség lehet.

 

Tanított tantárgyak: