Az iskola dolgozói

Takács Máté

Viccet félretéve, néhány mondatban bemutatnám magamat:

Tanár szakos diplomámat 2019-ben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen szereztem, testnevelő-, gyógytestnevelő-, egészségfejlesztő tanár szakon. Második diplomámat ugyancsak az MTSE-n szereztem, nemzetközi kapcsolatok, sportdiplomácia szakon, 2022-ben.

A tanítás mellett sportmasszőrként dolgozom egy labdarúgó csapatnál, valamint utánpótlás kosárlabda szakedzőként is tevékenykedem.

A sport, mint mozgás, mindig is része volt a mindennapjaimnak. Fő sportágam a kosárlabda, amire ma már sajnos kicsit kevesebb idő jut, de 25 évig magam is aktív játékos voltam.

Testnevelő tanárként a sport szeretetére és igényére nevelem diákjaimat, azon belül a testnevelésre olyan eszközként tekintek, melyen keresztül többek között az iskola falain kívüli, akár a valós életben felmerülő problémák megoldására készíthetem fel diákjaimat. Tanóráimon a gyerekekkel igyekszem megismertetni minél több mozgásformát, fejleszteni a mozgáskultúrájukat, ezáltal javítani motorikus képességeiket.

Ezenkívül nagyon fontosnak gondolom és mindig is kiemelt szerepet fog kapni az egyéni feladatokon keresztül a mentális képességek fejlesztése, pozitív attitűd kialakítása, a tanuló igényessége saját maga felé mind megjelenésében, mind az elvégzett munkájában. Az együttműködést igénylő feladatokkal pedig a csapatban való, konstruktív, progresszív gondolkodás kialakítása, környezetünkre és embertársainkra való odafigyelés, szociális érzékenyítés a célom.

Tanított tantárgyak:

Testnevelés és sport