Felvételizőknek

Szeretnék kőrösis lenni...

 

Átjelentkezés menete:


Előzetes elbíráláshoz benyújtandó dokumentumok:

 • A dokumentumokat az igazgato@korosi.hu email címre kell beküldeni
 • Szülői kérvény (az átvétel iránti kérelem részletes indoklásával)
 • 9kny vagy 9. évfolyamra történő jelentkezés esetén a lezárt középiskolai évről szóló bizonyítvány másolata, illetve az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. év végi bizonyítványának a másolata
 • 10. évfolyamra történő jelentkezés esetén a lezárt középiskolai évek bizonyítványának másolata
 • Tárgyfélév elektronikus napló másolata (iskolai hitelesítő bélyegzővel ellátva, minden naplóbejegyzéssel!), ellenőrző esetén minden oldal, beleértve a beírási részt is
 • Tanuló által saját kezűleg írt bemutatkozó, illetve motivációs levél (min terjedelem 1 oldal)

10. évfolyam felett tanulói átvételre nincs lehetőség!


Előzetes bírálati feltételek:

 • A legutolós lezárt félévben legalább 4.0-ás tanulmányi eredmány
 • A közismereti, érettségi tárgyakból nem lehet 4-nél rosszabb eredménye
 • Nem lehet a tárgyfélévben súlyos fegyelmi fokozata 
 • A tanulónak nem lehet igazolatlan hiányzása
 • Magatartás, szorgalom értékelése "jó" minősítésnél nem lehet rosszabb


Az előzetes bírálaton sikeresen túljutott tanulók

 • szülei szóbeli konzultáción vesznek részt az iskola vezetésénél
 • szóbeli felvételit tesznek (általános elbeszélgetés, melynek célja a tanuló motivációjának, személyiségének, kreativitásának és kommunikációs készségének megsimerése)
 • nyelvi szintfelmérés vagy B2-es (középfokú) nyelvvizsga megléte a célnyelvből

 

Sikeres felvételi esetén az átvételre kerülő tanuló feltételhez kötött határozatot kap, melyben rögzítjük, hogy milyen tantárgy(ak)ból kell osztályozó vizsgát tennie.

 

Fenti információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az iskola a változtatás jogát fenntartja!