Felvételizőknek

Mentálhigiéné a Kőrösiben

 

Mi is a mentálhigiéné?

A mentálhigiéné a lelki egészségről szól. A test, lélek és szellem olyan egysége, ami nehézségek, krízis idején is megtart, és olyan eszköztárral ruház fel, ami nemcsak azt teszi lehetővé, hogy átvészeljünk bizonyos élethelyzeteket, hanem képessé tesz bennünket arra, hogy új egyensúlyt teremtsünk önmagunkban és magunk körül egy magasabb szinten. Lehetővé teszi számunkra, hogy valódi kormányosai legyünk életünknek, ne csak elszenvedői vagy éppen olykor-olykor véletlenszerű nyertesei.

Mint minden igazán fontos és értékes dologért az életben, ezért a hármas harmóniáért is dolgozni kell. A mentálhigiéné „ önismereti konditermében” rendszeres és komoly munka folyik, ahol olyan „izmokat” kell kifejleszteni és erősíteni, mint a tudatosság, önreflexióra való képesség, kitartás vagy éppen elengedés, pozitív gondolkodás, helyes önértékelés, önbecsülés, elfogadás és türelem, megfelelő kommunikációs készségek ,empátia, éber figyelem, stresszkezelés, priorizálás képessége és még hosszan sorolhatnánk.

Miért fontos a mentálhigiéné?

Manapság rengeteg a depressziós, szorongó, stresszes, függő és agresszív ember. Szemtanúi vagyunk, ahogy családok esnek szét, és gyakran még el sem kezdődött életek siklanak ki. Okoljuk a világ menetét és azt mondjuk, a fenti jelenségek sajnos elkerülhetetlen következményei rohanó életünknek. Mindebben sok igazság van, de az igazság önmagában nem változtat a tényen, hogy az emberek többség boldogtalan, egyik napról a másikra éli életét, elmulasztva sok olyan pillanatot, amiből erőt meríthetne. A mentálhigiéné arról szól, hogy nem szabad a boldogtalanságba beletörődni. Az életet szépen és boldogan érdemes élni, és a jó hír az, hogy a boldogság választható! Mit jelent ez?  A klasszikus „félig üres, félig tele pohár” példájával magyaráznám meg mindezt, ahol mindkét állítás egyaránt igaz. Mégis az, hogy melyikre fókuszálunk, alapvetően határozza meg hozzáállásunkat, gondolkodásmódunkat és közérzetünket is. Az egyik a hiányra irányítja a figyelmet, a NINCS-re, aminek kizárt, hogy pozitív érzések és gondolatok lennének a végtermékei; míg a másik alapvetően a meglévő értékekre összpontosít, maga után vonva a hála és remény érzését, ami pozitív cselekvésekre sarkall. Életminőségünket minden szempontból meghatározó döntés, hogy melyik szemüveget választjuk, melyiken keresztül nézzük magunkat, másokat, a jövőt, a lehetőségeinket, emberi kapcsolatainkat, a világot. A mentálhigiéné az az „OPTIKA”, ahol beszerezhetjük a jó szemüveget és megtanulhatjuk jól használni. Olyan eszközöket ad a kezünkbe, amivel különbséget tudunk tenni valódi boldogság és látszat között. Lehetővé teszi, hogy úgy törekedjük a folyamatos fejlődésre, hogy közben el tudjuk fogadni önmagunkat aktuális állapotunkban. Lehetővé teszi, hogy képességeinket kiaknázzuk, megtaláljuk a helyünket, céltudatosak és sikeresek legyünk. Segít észrevenni és megélni az életünkben fellelhető szépségeket a maguk teljességében, megpróbáltatások, veszteségek idején pedig megerősít, megtart és vígaszt nyújt.

Mentálhigiéné a középiskolában?

Ahhoz, hogy gyermekeink boldogulni tudjanak az életben, nagyon fontos a megszerezhető tudás. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy rengeteg okos, intelligens, képzett ember vergődik jövőtlen mókuskerekekben, amik messze képességeik alatt pörgetik őket. Kiábrándultak, kilátástalannak látják a helyzetüket, mások pedig értetlenül töprengenek azon, hogy ezek a tehetséges emberek hogy kallódhattak így el. Miért nem sikeresek? Egyáltalán mit jelent a siker, és mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen? A siker sok embernek sokfélét jelenthet. Vannak, akik pénzben, pozícióban mérik a sikert. Hogy ez mennyire tartós, boldogító és értékteremtő, ha nem párosul megfelelő emberi kvalitásokkal, arra sok szomorú példát láthatunk. A mentálhigiéné másban keresi a siker fokmérőjét. Fogalmai szerint a sikeres ember az, aki a helyén van. Összhangban él önmagával, döntéseivel. Helyes önismerettel rendelkezik, tudatában van lelki működésének, érzéseinek és képes azokat megfelelő formában megfogalmazni. Magas szintű kommunikációs készségekkel rendelkezik, mellyel képes konfliktushelyzetekben a másik felé empátiával fordulni, figyelembe venni annak érzéseit és eltérő szempontjait, végül ezekre rezonálva a lehető legoptimálisabban kezelni az adott szituációkat. Azzal együtt, hogy boldog és megelégedett, vannak tervei, céljai, keresi a fejlődési lehetőségeket. Stressztűrő képessége magas, megfelelő stresszkezelő technikákkal rendelkezik. Felelősséget vállal önmagáért, a döntéseiért. Képes feladatai és dolgai között fontossági sorrendet tartani, megfelelően osztja be idejét és energiáját. Ápolja fontos emberi kapcsolatait, meghatározott elvek mentén éli az életét. Mindig szán elegendő időt önmagára, a töltekezésre. Nehézségeivel képes megbirkózni.

Mindannyian szeretnénk, ha gyermekeink ilyen felnőttekké válnának, és ez nem lehetetlenség. Ha a fenti meghatározásokat újra átolvassuk, láthatjuk, hogy a bennük legtöbbször használt szavak a „képes” és a „képesség”, illetve ezek szinonímái. Vagyis, mindaz, ami az embert sikeressé, boldoggá teszi, olyan készségek együttese, ami tanulható, elsajátítható, begyakorolható. Nincs más dolgunk, mint hogy „pozitív szokásokká” tegyük őket az életünkben. A szokás attól szokás, hogy rendszeresen csináljuk, szinte már rutinszerűen. Mire egy szokás eljut ebbe a fázisba, sok gyakorlás előzi meg. Vannak dolgok, amiket úgy „gyakorolunk be”, hogy észre sem vesszük. Vannak viszont olyan szokások, amiket tudatosan, komoly erőfeszítésekkel építünk be az életünkbe, aztán már nem is lennénk képesek működni nélkülük. Akár így kerül egy szokás a rutinunkba, akár úgy, alakítója lesz napjainknak, heteinknek, hónapjainknak és végeredményben egész életünknek. Ez a hatás lehet építő, előrevivő, megajándékozó, de pusztító és megfosztó is. Rajtunk áll.

Mindennek fényében azt mondhatjuk, a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk, hogy elsajátíttatjuk velük azokat a készségeket, amik építő szokásokká válva teljessé, sikeressé és boldoggá teszik az életüket.

Milyen lehetőségek vannak erre a Kőrösiben?

Szülők számára:

Az elmúlt évek során számtalan előadást tartottam olyan témakörökben, amik érdekesek, hasznosak lehetnek a szülőknek kamasz gyermekeik jobb megértésében, a velük való hatékony kommunikációban, az élő kapcsolat fenntartásában.

A 2016/2017-es tanévben „Szülői Kör”- t indítunk, mely lehetőséget ad arra, hogy a szülőket érdeklő témákban, saját gondjaikat, kérdéseiket megosztva, kötetlen beszélgetés formájában válaszokat találjunk, kicseréljük tapasztalatainkat és tudatosabban kezeljük aktuális élethelyzeteinket.

Javasolt témák:

A kamaszkor veszélyei és lehetőségei

Mozaikcsaládosdi

Házaspárbaj – hogyan ápoljuk párkapcsolatunkat kamasz gyerekek mellett

Hallod? – hatékony kommunikáció kamaszokkal

Szülők számára is lehetőség van személyes, négyszemközti konzultációra, melynek témái lehetnek a kamasz gyermekkel kapcsolatos nehézségek, de saját életben felmerülő gondok, kérdések is. A beszélgetések kereteivel kapcsolatban a pszichológusok etikai kódexe az irányadó, mely teljeskörű titoktartási kötelezettséget ír elő:

http://mpt.hu/wp-content/uploads/2014/10/Pszichológusok-Szakmai-Etikai-Kódexe.pdf

 

Diákok számára:

  • Segítő beszélgetés/Egyéni coaching – problémától, céltól függően 1-12 alkalom
  • Egyéni önismeret – önértékelést javító tréning
  • Időkezelési tréning
  • Konfliktuskezelő tréning/Erőszakmentes kommunikáció
  • Stresszkezelő tréning – Coping Cat Program
  • Fiatalkori hangulatzavarok/depresszió kezelése – PASCET Program
  • A sikeres fiatal szokásai – megoldásközpontú coaching technikákkal
  • Relaxációs, feszültségoldó technikák elsajátítása
  • Mindfulness gyakorlatok – az éber figyelem elsajátítása
  • Csoportos önismereti programok (fentiek mindegyike, boldogságórák, önismereti filmklub, interaktív osztályfőnöki órák, lelki egészségnap a projektnapok keretében)

 A programokat egyénileg is el lehet végezni, de a tanév folyamán indítunk csoportos alkalmakat is