Felvételizőknek

Miért a Kőrösi?

"A Kőrösi Gimnáziumban az oktató és nevelő munkában mindig meg volt az a személyes jelleg amely kiváló lehetőséget biztosit arra, hogy ez az egyensúly létrejöjjön. A kiscsoportos oktatás során lehetőség nyílik a diákok egyéni képességeinek fejlesztésére, a közösségi élet, a különböző fejlesztő programok, táborok szintén segítik a tanulók önismeretének fejlődését."

Jolánkai Máté történelem, angol szakos tanár


"Iskolánk különlegességét az orosz, német és angol nyelvre szakosodott képzésen felül a mérete adja. Az aránylag kicsi méretben a közösség is jobban láthatóvá válik, jobban ügyelhet tanár a diákra, figyelhet diák a tanárra."

Bartosné Molnár Ildikó könyvártanár


"Pályakezdőként kerültem a Kőrösibe, ahol támogató tantestületre és érdeklődő diákokra találtam. Öröm tanítani a patinás iskolaépületben, ahol diákok százai végezték középiskolai tanulmányaikat."

Jász Borbála filozófia tanár


"Az újra, a fejlődésre való nyitottság, az anyanyelv és az idegen nyelvek iránti érdeklődés révén kerültem a “Kőrösibe”. A nagymúltú intézmény magas szintű nyelvoktatásával hívta fel magára figyelmemet, azonban a kezdetektől taníthattam magyar nyelv és irodalmat, illetve dráma tantárgyat is. Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megtaláltam itt a helyem. Kiváló a munkahelyi légkör, és jó a tanár-diák-kapcsolat is. Az iskola névadója pedig példakép az itt dolgozók és tanulók számára egyaránt."

Szebenyi Pálma magyar, német

"Ez Magyarország első – és mind a mai napig egyetlen orosz-magyar - két tannyelvű gimnáziuma. Mert itt a diákok kis létszámú csoportokban magas fokon sajátíthatnak el egy idegen nyelvet. Mert jól megközelíthető helyen várja a tudásra vágyó diákokat."

Mécs András német, történelem, társadalomismeret


"A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium lehetővé tette számomra, hogy a magyar tanulókat megismertethetem Oroszország hagyományaival, szokásaival, kultúrájával, mai életével. Jól érzem itt magam a gimnázium jó légkörének, barátságos tantestületének és érdeklődő tanulóinak köszönhetően. A tanári hivatás nehéz, de a legtöbb esetben megéri a küzdelem."

Ogoljuk Irina orosz lektor, földrajz, történelem


"A Kőrösi legfőbb érdeme, hogy olyan iskola, ahol bizalommal fogadják mind a diákokat, mind a tanárokat. Ez a légkör pedig inspiráló hatású. Önállóságot biztosít a tanároknak, és ezzel lehetővé teszi, hogy maximálisan figyelembe tudják venni a tanulócsoportok sajátosságait az eredményes munka érdekében."

Tóth Katalin matematika, angol, német

 

"A Kőrösi Gimnáziumban végzett munka lehetőséget ad az idegennyelvek magas szintű oktatására. Sok érdeklődő, motivált diák van, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek, így nagy kihívás, ugyanakkor igen nagy öröm is minél magasabb szintre eljuttatni őket. Emellett igen tartalmas magyar órákat lehet tartani, hisz sok gondolkodó, önállóan véleményt alkotó tanuló van segítségemre ebben"

Vígné Nagy Erika magyar, angol


"Régi igazság, hogy az lehet csak igazán ember, aki gyerek is tudott lenni. A Kőrösiben plusz egy évig még gyerekek maradhatnak a diákok, hogy aztán az 5. év végén leérettségizzenek, és kirepüljenek."

Szentes János testnevelés, földrajz


"Az iskola lelkiségét jelentősen meghatározza az épített környezet. A XX. század eleji építészeink pontosan tudták, ha a Nap beragyog az osztálytermekbe, a lelkek is megnyílnak a fény felé. A barátságos tantestületi légkör jótékonyan hat a diákok kötődésére az iskolához, tanáraikhoz, feladataikhoz. Pedagógus, diák büszke lehet arra, hogy ehhez a közösséghez tartozik."

Kovács Gábor, német

"Hogy Miért a Kőrösi?
Mert a vezetőség szakértő, nyitott, kreatív, gyermekközpontú.
Mert a kollégák barátságosak, nevelésközpontúak, változatosan oktatnak és lehet hozzájuk bármivel fordulni.
Mert a diákok jól neveltek, éltvidámak, érdeklődőek és nyitottak az új dolgokra.
Mert mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy "kőrösisek" vagyunk!"
Belecz Béla, testnevelés

"Barátságos, emberi és maximálisan támogató légkör vesz itt minket körül, tanárt és diákot egyaránt. Ez az iskola nem csupám a tanításról és tanulásról szól, hanem tele van élettel, rengeteg változatos programot kínál minden kőrösisnek.Nagyon jó látni (és részese lenni) annak, ahogy fejlődik, bővül az iskola."
 
Hörmann Anikó, matematika