Felvételizőknek

Általános információk

a Gimnázium által nyújtott képzésekről

Gimnáziumunk a 2013/2014-es tanévtől a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartás alatt működik. 

A képzéseink INGYENESEK!

A 2020/2021-as tanévre az alábbi képzéseket kínáljuk:

  • 5 évfolyamos kéttannyelvű gimnáziumi képzés (angol-magyar; német-magyar; orosz-magyar)
  • 4 évfolyamos kéttannyelvű gimnáziumi képzés (angol-magyar; német-magyar)

Melyik képzést kiknek ajánljuk?

A 4 évfolyamos kéttannyelvű képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik két tanítási nyelvű általános iskolából jönnek és megkezdett célnyelvi tanulmányaikat folytatni kívánják és nem szeretnék a nyelvtanulást előröl kezdeni.

A 4 évfolyamos kéttannyelvű képzésre jelentkező diákok bemeneti elvárt szintje a célnyelv esetén: B1 (alapfok)

A 4 évfolyamos kéttannyelvű képzés keretében lehetőség van továbbá arra, hogy a második választott idegen nyelvet is (angol, német, orosz, spanyol) emelt óraszám mellett (4 éven keresztül, heti 5 órában) magas szinten elsajátítsák, és középfokú nyelvvizsgát szerezzenek.

Az 5 évfolyamos kéttannyelvű képzések esetében a diákok tanulmányainak első évében emelt óraszámban (heti 18 órában) tanulják a választott célnyelvet. Az első (nyelvi előkészítő) év végén B1-es szintű belső vizsgán vesznek részt. Erre azért van szükség, mert a második évtől néhány tantárgyat a választott célnyelven tanulnak (történelem, civilizáció, matek; az angol képzések esetében ez kiegészül a földrajz, biológia és kémia tantárgyakkal is). Ahhoz, hogy a tantárgyak célnyelven történő tanulása ne jelentsen gondot, legalább B1-es nyelvi szinten ismerniük kell a célnyelvet.

A belső vizsgán a küszöbszint alatt teljesítő diákok pótvizsgán vesznek részt, melynek sikertelensége esetén tanévet ismételnek.

A második idegen nyelv emelt óraszámban történő tanulására mind az 5 évfolyamos kéttannyelvű, mind pedig a 4 évfolyamos kéttannyelvű képzések keretében lehetőséget biztosítunk diákjaink számára.

Képzési kínálatunk bővítéseként 2017 szeptemberétől a Nemzetközi Érettségivel (IB) bővült. Ezzel elsősorban a külföldi egyetemekre készülő, illetve külföldi diákjaink számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy gimnáziumi tanulmányaik utolsó két évében egy személyre szabott és világszerte elismert képzés keretében tanulhassanak.

A Nemzetközi Érettségi Szervezet (IBO©) 1968-ban azzal a céllal jött létre, hogy olyan oktatási formákat dolgozzon ki és terjesszen el, melyek minden korosztály számára magas színvonalú és egységes képzést, illetve akár országok közötti átjárhatóságot biztosítanak. Mára világszerte több, mint 4000 iskolában folyik IB oktatás. A Nemzetközi Érettségi bizonyítványt a világ szinte minden országa a saját érettségi bizonyítványával egyenértékűként fogadja el.

A Nemzetközi Érettségi programban részt vevő diákok a választott tantárgyaikat (a magyar irodalom és a második idegen nyelv kivételével) angol nyelven, magas óraszámban tanulják. A sikeres érettségihez három (esetleg négy) tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenni.

A nemzetközi érettségi programról részletesebben a www.ibkorosi.hu oldalon olvashatnak.