Központi írásbeli felvételi


Tisztelt Szülők! Kedves 8. osztályos Diákok!

 

Iskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium a középfokú felvételi eljárás keretében KÖZPONTI FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGÁT SZERVEZ.

 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: A Jelentkezési lap letölthető honlapunkról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is átvehető.

Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.


A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2019. december 06.

 

Ha a tanuló több olyan középiskolába jelentkezik, ahol az egységes általános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát.

Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára!

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

 

Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (NKt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet

33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

 

Időpont:

  • írásbeli vizsga: 2020. január 18. 10:00 óra
  • pótló írásbeli: 2020. január 23. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

 

Az írásbeli vizsga terembeosztása a földszinti hirdetőtáblán az adott napon (2020. január 18.) 9.00 órától tekinthető meg. Kérjük, hogy a tanulók az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában, azaz 9.30-ig.

A vizsga időtartama 2x45 perc.

 

Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír. Zsebszámológépet, telefont a vizsgázók nem használhatnak!

 

A kijavított dolgozatokat 2020. január 27-én 8.00 -16.00 óra között lehet megtekinteni az intézmény titkárságán. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35.§ (4) bekezdése értelmében a vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az központi írásbeli vizsga Értékelő lapját a felvételiző diák, illetve szülője az intézmény titkárságán veheti át 2020. február 6-én 8-16 óra között.

Letölthető fájlok

pdf
Tájkoztató Szülőknek a Központi Felvételi menetéről (OH hivatalos)
méret: 723.11 KB
Tájkoztató Szülőknek a Központi Felvételi menetéről (OH hivatalos)
pdf
Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára
méret: 303.24 KB
Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára