Kőrösi Magyar Iskola

A Koháry-módszer

Kifejlesztő: Koháry Ilona

Az új tanítási modell nem lehetett volna ilyen eredményes, ha nem sikerül kidolgozni egy korszerű, kommunikáció-központú módszert, mely azt nyújtja a diákoknak, amit várnak: minél előbb képessé válni a nyelv használatára. Ami a módszer egyes elemeit illeti, ezek jól ismertek máshol is. A valódi újdonság abban van, hogy először történik meg a magyar nyelv vizsgálata és rendszerezése a használat és a könnyebb elsajátíthatóság együttes követelményei szerint, valamint, hogy a tanítás célja nem a nyelvi rendszer megismertetésében, hanem a nyelv használatához szükséges készségek fejlesztésében áll.

Az így kidolgozott módszer legfontosabb jellemzői:

  • A tanítás magyar nyelven történik, közvetítő nyelv használata nélkül. Ez nem is lehetséges másképp, tekintettel a Kőrösi multinacionális csoportjaira, ahol gyakori, hogy 6-8 nemzet képviselői tanulják egyszerre a nyelvet. 
  • A hétköznapi beszélt nyelv elsajátítása elsődleges fontosságú. 
  • A nyelvi anyag logikus, koncentrikusan bővülő, fokozatosan egymásra épülő formában kerül feldolgozásra: lehetőséget adva ezzel, hogy a diákok maguk ismerjék fel a nyelvi rendszer analógiáit és szabályait. Ilyen értelemben a módszer induktív. 
  • Nagy hangsúlyt kapnak a szociálpszichológiai, csoportdinamikai elemek, amennyiben a tanár első perctől fogva tudatosan fejleszti a csoportot: változatos munkaformákon, különféle nyelvi játékokon keresztül segíti a bizalom-teli, nyitott, elfogadó, együttműködő légkör kialakulását, illetve oldott, meleg interakciók létrejöttét. 
  • Ősztönösség, kreativitás, mozgás. 
  • E három tényezőnek bizonyítottan nagyobb szerepe van a nyelvtanulásban, mint azt korábban gondolták. A Kőrösi óráin sok olyan játékos feladat van, mely a gyermeki kreativitás (rajz, ének, mozgás) felidézésén keresztül segíti az öntudatlan, spontán tanulási folyamatot. Ennek köszönhetően jobban bevésődnek a tanultak, és szükség esetén könnyebben felidézhetővé válnak. 
  • A képzés során a játékos, kommunikatív órák mellett fokozatosan egyre nagyobb teret kapnak a komoly, tradicionális nyelvórák, melyek a felnőtt intelligencia megmozgatásával érnek el eredményt. Ezeken az órákon már maga a nyelv, a nyelvi rendszer összefüggései adják a tanulás tárgyát. A HLS nyelvtanfolyamai ilyenformán kommunikációs órákból és nyelvtanórákból épülnek fel. Mind a négy ismert nyelvi készséget fejlesztjük (beszéd, értés, írás, olvasás), ötödikként a grammatikai készséget, és ez módszerünk egyedi különlegessége.
  • Változatosság, érdekesség. 
  • A tanárok tudatosan törekszenek arra, hogy érdekes feladatokat, játékokat, képeket, filmeket, zenei anyagokat vigyenek óráikra. De maga a tananyag, valamint a játékos és komoly órák váltakozása, az órákon belüli változatos munkaformák is az érdeklődés, a figyelem ébrentartását szolgálják.

Végezetül tartozunk azzal, hogy eláruljuk, mennyire gyorsan, mennyivel hatékonyabban tanulnak magyarul a Kőrösi diákjai. Egzakt összehasonlító adataink nincsenek, de talán nem is szükségesek. Mert a magyar nyelv megtanulása a Kőrösiben éppoly időigényes folyamat, mint bárhol máshol.

A különbség az, hogy a Kőrösi diákjai azonnal képesek használni a már megtanultakat. Mivel az órákon kommunikációs képességeik fejlesztése történik, az osztálytermen kívül is szívesen és magabiztosan használják a nyelvet. S mivel hasznosnak, érdekesnek, kellemesnek találják a nyelvtanulást, nem veszítik el a kedvüket, folyamatosan erőfeszítéseket tesznek - és ez így együttesen hozza meg az eredményt.