Tantárgyak

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatról általában

A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

„A közösségi szolgálat a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.”

Az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.

A legfontosabb tudnivalók:

 • 1 órán 60 perc értendő, utazás nélkül
 • a 9–12. évfolyamon, az öt évfolyamos képzésen a nyelvi előkészítő évfolyamon is, lehetőleg arányosan elosztva kell teljesíteni az 50 órát
 • ha gyermeke nem iskolai szervezésben kívánja teljesíteni az 50 órát, akkor erről írásban tájékoztassák az iskola igazgatóját és ha engedélyezi, a teljesítés után hozzanak róla megfelelő igazolást (az óraszám feltüntetésével)
 • a diáknak naplót kell vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, ennek alapján kerül bele a bizonyítványába, hogy az adott évben hány órát végzett el
 • jelentkezési lapot kell kitölteni a szülő egyetértő nyilatkozatával 
 • tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három óra, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt óra
 • a közösségi szolgálat keretei között
 1. az egészségügyi,
 2. a szociális és jótékonysági,
 3. az oktatási,
 4. a kulturális és közösségi,
 5. a környezet- és természetvédelemi,
 6. a katasztrófavédelmi,
 7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, 
 8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység
 • iskolánkban alapvetően kétféle módon lehet közösségi szolgálatot végezni: egyéni, egész évre szóló, heti rendszerességgel végzett munkát, illetve csoportos, egyszeri, alkalomszerű munkát
 • a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető


A közösségi szolgálattal, a jogszabályi hátérrel kapcsolatban a www.kozossegi.ofi.hu oldalon és az iskola honlapján is: www.korosi.hu/tantargyak tájékozódhatnak. Jelentkezési lapot az iskola honlapjáról is tudnak letölteni. 


Fogadó szervezetek megtekintéséhez kattints IDE


A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló személy:

- Kőszegi Dóra (koszegi.dora@korosi.hu) telefon: 06-1/2501744/104 mell.

 

 Jogszabályi háttér

Feltöltés alatt

Tanárok:

Letölthető fájlok

doc
Jelentkezési lap közösségi szolgálatra
méret: 152.50 KB
Jelentkezési lap közösségi szolgálatra
pdf
Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez
Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez
pdf
Együttműködési megállapodás sablon
méret: 148.02 KB
Együttműködési megállapodás sablon