Tantárgyak

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatról általában

A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

„A közösségi szolgálat a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.”

Az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezni. Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi tevékenység.

A legfontosabb tudnivalók:

 • 1 órán 60 perc értendő, utazás nélkül

 • a 9–11. évfolyamon, az öt évfolyamos képzésen a nyelvi előkészítő évfolyamon is, lehetőleg arányosan elosztva kell teljesíteni az 50 órát

 • az 50 óra 50%-át lehet a saját iskolában teljesíteni, azaz maximum 25 órát

 • az 50 órát legalább két fogadóintézménynél javasoljuk eltölteni, egy fogadóintézménynél maximum 25 órát elszámolva

 • érvényes iksz órákat csak szerződött partnereinknél gyűjthetnek diákjaink, ezért minden évben évben kétszer nyitunk szerződési időszakot új partnerek számára (szeptember/október és április/május hónapokban)

 • a diáknak naplót kell vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, minden évben kétszer leadnia, és ennek alapján kerül bele a bizonyítványába, hogy az adott évben hány órát végzett el

 • jelentkezési lapot kell kitölteni a szülő egyetértő nyilatkozatával 

 • tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három óra, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt óra teljesíthető

 • a közösségi szolgálat keretei között

 1. az egészségügyi,

 2. a szociális és jótékonysági,

 3. az oktatási,

 4. a kulturális és közösségi,

 5. a környezet- és természetvédelemi,

 6. a katasztrófavédelmi,

 7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, 

 8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

 • iskolánkban alapvetően kétféle módon lehet közösségi szolgálatot végezni: egyéni, egész évre szóló, heti rendszerességgel végzett munkát, illetve csoportos, egyszeri, alkalomszerű munkát


A közösségi szolgálattal, a jogszabályi hátérrel kapcsolatban a www.kozossegi.ofi.hu oldalon és az iskola honlapján is: www.korosi.hu/tantargyak tájékozódhatnak. Jelentkezési lapot az iskola honlapjáról is tudnak letölteni. 


Fogadó szervezetek megtekintéséhez kattints IDE


A közösségi szolgálattal kapcsolatos tájékoztatási és kapcsolattartási feladatokra koordináló személy:

- Kőszegi Dóra (koszegi.dora@korosi.hu) telefon: 06-1/2501744/104 mell.

 

 Jogszabályi háttér

Feltöltés alatt

Tanárok:

Letölthető fájlok

pdf
Jelentkezési lap közösségi szolgálatra
méret: 268.40 KB
Jelentkezési lap közösségi szolgálatra
pdf
Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez
Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez
pdf
Együttműködési megállapodás sablon
méret: 182.74 KB
Együttműködési megállapodás sablon