Hírek, aktualitások
2015. 03. 06. 12:57 | Pályázat

Kőrösi nyomában - Pályázati felhívás

Talán soha vissza nem térő alkalom, hogy ingyenesen eljuss oda, ahol egykoron Kőrösi járt, Darjeelingbe.

A kéttennyelvűség magyarországi fennállásának 40. évfordulója alkalmából, névadónk emlékének tisztelegve, fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében 4 diákunknak lehetősége nyílik Kőrösi munkásságának, életének főbb állomásait meglátogatni. 

Az utazásra pályázati úton lehet jelentkezni.

A pályázati feltétleket az alábbiakban oilvashatjátok:

A pályázat kiírója: A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

A pályázat címe: "Kőrösi nyomában"

Pályázók köre: Pályázhat minden tanuló, aki a gimnáziumba jár, és nem magántanulói jogviszony keretében teljesíti tanulmányi kötelezettségét. 

Egyéb feltételek:

 • A pályázó tanulmányi átlaga a benyújtást megelőző félévben el kell, hogy érje a 4.0 szintet.
 • Igazolatlan mulasztása a pályázónak nem lehet.
 • Fegyelmi szankcióban a pályázó az intézménnyel létesített jogviszonya óta a Házirend értelmében nem részesült.
 • angol nyelv min. B1 szintű ismerete
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy heti 1 alkalommal az utazásig részt vesz egy felkészítő kurzuson, melyen dr Somlai György a ma élő legismertebb Kőrösi kutató (egykori kőrösis diák) készíti fel a kiválasztott dikájainkat az útra.

Különösen támogatott, nem kötelező feltételeknek való megfelelés:

 • Kimagasló minőségi részvétel az intézményi szabadidős programokon.
 • Közösségi szerepvállalás.
 • Versenyeredmények.

A pályázat célja:

A fenntartó Baptista Szeretetszolgálat egyházi jogi személy felajánlásában és szervezésében 2015 nyarán lebonyolításra kerülő külföldi utazáson való részvétel. A darjeelingi utazásra diákjaink közül 4 fő kerül kiválasztásra a benyújtott pályázatok alapján.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 22.

Egyéb benyújtandó csatolandó dokumentumok:

 • Szülői hozzájáruló nyilatkozat. (letölthető az oldal alján pdf formátumban)
 • Támogató levél az osztályfőnöktől.

A pályázat tartalma:

 1. Mutasd be 5-10 oldalnyi terjedelemben Kőrösi Csoma Sándor életét és munkásságát, különös tekintettel arra, hogy miért lehet éppen ő iskolánk névadója! Az anyag tartalmazzon precíz forrásmegjelölést lábjegyzetben.
 2. „Darjeelingben a helyem!” címmel, 2-3 oldalnyi terjedelemű bemutatkozó levélben levélben érvelj a mellett, hogy miért éppen te vagy a megfelelő jelölt az utazásra! Ezt a fogalmazást angol és magyar nyelveken kérjük benyújtani!
 3. Készíts egy tervet arról, milyen helyeket keresnél fel Darjeelingben, indokold választásodat, röviden mutasd be a látnivalót, nézz utána a megközelíthetőségnek, a látogatás egyéb feltételeinek! (Minimum 4-5 látnivalót tartalmazzon a terv!)

A benyújtott pályázatokról az intézmény vezetősége a fenntartóval együtt dönt a benyújtási határidőtől számított két héten belül.

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a fent jelzett időpontig az igazgató@korosi.hu email címre. A tárgy rovatban a pályázat címét (Kőrösi nyomában) kérjük megjelölni!

Letölthető fájlok

docx
Szülői hozzájáruló nyilatkozat - Darjeeling
méret: 239.12 KB
Szülői hozzájáruló nyilatkozat - Darjeeling