Hírek, aktualitások
2015. 01. 15. 08:11 | Közérdekű információ

Információk a központi írásbeli felvételirő

 

A matematika és a magyar központi írásbeli dolgozatok megírásának időpontja: 2015. január 17 (szombat) 10:00.

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg! Az intézmény hirdetőtábláján, a bejárattal szemben kifüggesztettük a diákok terembeosztását és azt, hogy melyik terem az épületen belül hol található.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgára kérjük, feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt

Tájékoztatásul közöljük, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintés helyszíne és időpontja:

2015-.01.26. 08:00-16:00 között

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2015. február 5-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. Az Értékelő lapokat az 2015 február 5-én 8:00-16:00 között lehet személyesen átvenni az iskola titkárságán.

Azon diákok számára, akik alapos indok miat nem tudtak a közpotni írásbeli felvételik alkalmával megjelenni és a távollét okát hitelt érdemlően igazolni tudták, ptóló központi írásbeli megírására van lehetőség.

A pótló központi felvételi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22. (csütörtök) 14:00.

Pótló írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő 2015. január 20. (kedd). Jelentkezni a titkarsag@korosi.hu emailcímen vagy személyesen a titkarsagon lehet.

Eljárási rend a pótló központi írásbeli felvételik esetében is ugyanaz!

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!