Hírek, aktualitások

Ideiglenes felvételi jegyzék

 

Tisztelt Szülők, Kedves leendő Diákjaink!

 

KÉRJÜK, AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT FIGYELMESEN OLVASSÁK VÉGIG!

Az alábbiakban a linkre (szövegre) kattintva, letölthető táblázat formájában, képzési típusonként tettük közzé az ideiglenes felvételi jegyzéket.

 
0001 (5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű képzés)

0002 (5 évfolyamos német-magyar két tanítási nyelvű képzés)
 
0003 (5 évfolyamos orosz-magyar két tanítási nyelvű képzés)

0011 (4 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű képzés)
 

Felvételi során megnyitott férőhelyek képzési típusonként:

  • Angol 5 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (kód: 0001): 20 fő
  • Német 5 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (kód: 0002): 15 fő
  • Orosz 5 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (kód: 0003): 10 fő
  • Angol 4 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (kód: 0011): 20 fő
 
 
A táblázatokban képzési típusonként oktatási azonosító kóddal (növekvő sorrendben) találhatják meg az egyéni felvételi rangsorhelyet.

Technikai segítség a táblázat értelmezéséhez:

A felvételi eljárás során az elérhető 200 pontból elért összpontszám.

Amennyiben a 0011-es képzésre jelentkezett diákok esetében a nyelvi meghallgatáson elért pontszám 30 pont (elérhető 50 pont 60%-a) alatt marad, a diákot az adott képzésre nem rangsoroljuk, a nyelvi eredménynél "nem felelt meg" státusz látható. 

A következő pontszámok alapján határozzuk meg a sorrendet: összpontszám, általános iskolai osztályzatokból számolt részpontszám, szóbeli felvételi pontszáma, központi írásbeli felvételi pontszáma illetve a 0011-es tagozat esetében az utolsó szempont a nyelvi mérés pontszáma.

A felvételi eljárás keretében, az ideiglenes felvételi jegyzék közzétételét követően, a felvételizőknek lehetségük nyílik arra, hogy a felvételi sorrendet az eredmények ismeretében módosítsák, illetve új, eddig fel nem vett képzési területet is megjelöljenek.

Új képzési terület megjelölésére kizárólag a gimnáziumunkhoz benyújtott kérelem elbírálását követően, a gimnázium által eredetiben kiadott írásos engedély alapján van lehetőség!

A kérlemeket a tagozatvaltas@korosi.hu címre kell beküldeni a tanuló nevének, oktatási azonosítójának, az utólagosan felvenni kívánt tagozat nevével és kódjával, a göndviselő nevének, valamint email-es és telefonos elérhetőségének feltűntetésével! Kérelmet kizárólag a szülő/gondviselő saját email címéről lehet beküldeni.

FONTOS tehát, hogy új tanulmányi terület megjelölésére intézményünk esetében kízárólag előzetesen kérvényezett és az intézményünk által kiadott írásos engedély alapján van lehetőség. Az új képzési területek megjelölésére vonatkozó kérelmet a tagozatvaltas@korosi.hu címre kell elküldeni és pozitív válasz esetében az engedélyt emailben aláírva és lepecsételve, valamint iktatási számmal ellátva küldjük vissza.

Az engedély nélkül, utólag felvett képzési területeket a végleges felvételi jegyzék elkészítéséhez megküldött adatbázisból törtöljük!

Az engedélyezett tagozatfelvételeket IDE KATTINTVA nézhetik meg az egyedi oktatási azonosítóval

Arra kell ügyelni, hogy olyan képzést utólag ne vegyenek fel, amelyik külön nyelvi felvételihez kötött volt (pl: 0011-es, 4 évfolyamos kéttannyelvű képzés), ugyanis az utólagos felvételi meghallgatásra már nincs lehetőség.

A felvételi jegyzék az egyes tanulmányi területekre jelentkezők összpontszám szerint, annak feltüntetésével sorba rendezett jegyzéke. Amennyiben az intézmény engedélyezi a módosító időszakban új tanulmányi terület felvételét, az az adott tanulmányi területen a felvételi jegyzéken megjelölt tanulói rangsor megváltozását eredményezheti.

Amennyiben kérdésük van, szívesen segítünk a felveteli@korosi.hu címre küldött levlelekre adott válaszokkal.

Gratulálunk a szép eredményekhez!