Hírek, aktualitások
2016. 01. 25. 18:04 | Tanórán kívüli szakkör

Crossroad Akadémia tehetséggondozó programja indul a Kőrösiben

Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a tehetséggondozó programot működtető Crossroad Akadémiával.

A megállapodás értelmében február 9-ig lehet a féléves programban jelentkezni. A 16 hetes képzés heti 4 órában, délutánonként, félévente összesen 64 órát foglal magában.

A képzés költségtérítés ellenében vehető igénybe, melynek összege 129.000 Ft* (a képzés két modult tartalmaz), a képzés helyszíne: Kőrösi Gimnázium.

A tanfolyam időpontját a tanfolyamra jelentkező diákok időbeosztásához igazítjuk.

A kurzus első alkalma 2016. február 9-én 16:00 lesz a Fszt 10-es teremben.

*A Bilangual.hu programban korábban résztvevő diákok 99.000 Ft kedvezményes áron vehetik igénybe a képzést.

JELENTKEZÉS ITT

A program célja:

 • alapvető, az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztésével felvértezzük diákjainkat az egyetemi továbbtanulásra – akár belföldön vagy külföldön tervezik azt -, valamint az eredményes szakmai karrier megteremtésére;
 • személyre szabott konzultációk során segítenek eligazodni az egyre inkább globalizálódó világban.
 • magabiztos nyelvhasználatot, a magas szintű nyelvtudást, az angolszász kulturális ismereteket adni
 • versenyképes kompetenciák fejlesztésével és személyre szabott pályaorientációval kiegészíteni a középiskolai tanulmányokat

Kinek szól a program?

 • Középiskolás diákoknak, akik – a magyar felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges – B2 (középfok) szintűnyelvtudásukat megtartani, illetve továbbfejleszteni szeretnék.
 • Azoknak a diákoknak (9-12. osztály), akik angol nyelvű képzés során már ebben a fiatal korban szeretnének az élet minden területén alkalmazható készségeket illetően az átlagosnál magasabb szintre fejlődni; valamint a Crossroads Akadémia közösségének részévé válni.

Hogyan működik a program?

 • A program kulcsa a Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.
 • A Crossroads Akadémia programja interdiszciplináris, azaz több szakterületen átívelő kurzusmodulokból áll, amelyek a hagyományos egyetemi környezethez hasonlóan lehetőséget biztosítanak mind szakterületek széles választékánakmegismerésére, mind az elmélyülésre egy-egy szakterületen belül. A diákok félévenként egy kurzusmodult teljesítenek.

Milyen kompetenciákat erősít a Crossroads Akadémia programja?

Programunk elsősorban az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg, melyek nagyban hozzájárulnak gyermekük jövőbeli sikereihez a felsőoktatásban éppúgy, mint majdani szakmai karrierjük során. Az olyan készségek, mint a kritikus gondolkodás vagy az információ-strukturálás a siker alapvető elemei, akár ügyvédnek, üzletembernek, mérnöknek vagy tanárnak készül valaki.

A program alapvető célja az alábbi készségek fejlesztése:

 • kritikus gondolkodás,
 • önálló kutatómunka,
 • kreativitás és innovatív gondolkodás,
 • szóbeli és írásbeli kommunikáció (érvelés, stílus, előadásmód stb),
 • csapatmunka, együttműködés és nyitottság a közösségi munkára,
 • döntési és vezetői készségek.

Milyen nyelvtudást feltételez a program?

Mivel a Crossroads Akadémia oktatási nyelve az angol, a programjában való részvétel alapfeltétele a megfelelő szintű angol nyelvtudás (B2 szint/Cambridge FCE vizsga), ezért a programba kerülést nyelvi szintfelmérő előzheti meg.

Mit tartalmaz a program?

 • A Crossroads Akadémia program alapelemei az interdiszciplináris kurzusmodulok, amelyek egy-egy fő témát járnak körül különböző tudományterületeken keresztül (pl. történelem, irodalom, művészetek, nyelvészet, szociológia, politológia, pzsichológia, közgazdaságtan stb.).
 • 9-10. osztályban központi téma lehet például a “Hősök és főgonoszok,” “Sport és játék,” “Háború” vagy “Pénz.” Például, ha a félév témája a “Sport”, akkor a különböző tudományterületek sporthoz kapcsolódó aspektusain keresztül (pl. a sportok története, sport és játék az irodalomban, a sportközvetítések nyelvezete, a sportoló lélektana, a sport mint üzlet stb) dolgozzuk fel az ismeretanyagot és ismerkedünk a szakszókinccsel, sok hosszabb-rövidebb önálló és csoportos feladat során.
 • 11-12. osztályban a hangsúly mindinkább eltolódik a munkaerőpiacon szükséges kompetenciák felé (pl önéletrajz-írás, üzleti etikett stb), ezért a központi témák is ehhez kapcsolódnak: “Vezetés,” “Környezetünk” vagy “A jövő.”

Milyen tananyagokat használnak a diákok?

 • Kiscsoportos formában, sok olvasmánnyal, filmrészlettel, képi és zenei illusztrációkkal dolgozunk az órákon. A feladatok lehetnek csoportos beszélgetés, írásbeli feladatok, kreatív feladatok, egyéni és csoportos projektek, prezentációk, kísérletek, dráma és más játékok, viták, kortárs elemzés, kutatási napok, szakmai kirándulások formájában és – lehetőség szerint – meghívott előadók részvételével.
 • A témák a különböző szakterületeken átívelnek, megtalálva azok közös pontjait, hogy összetettebb képet alkothassunk a minket körülvevő világról.