Hírek, aktualitások
2013. 09. 08. 20:31 | Közérdekű információ

Beköszöntő

 

„Remélem, hogy életem végéig diák maradok” – írta Csehov. Az iskolapadot elhagyva egyre jobban szükségét érzi ennek az ember. Tanulni, fejlődni, nyitottnak maradni egy életen át. Diákjaink egy része feltehetőleg ma nem osztja Csehov nézetét. Bárhogy is érezzünk, az új tanév újabb lehetőséget hoz a tanulásra, a növekedésre, hogy közelebb kerüljünk az álmaink, céljaink felé. A 2013/14-es tanévben 14 megye 44 településén 43 baptista iskolában és 59 tag intézményben kezdődik meg a tanítás ma reggel. 14.500 nappali tagozatos tanuló, 800 művészeti iskolás, 2.200 felnőttoktatásban résztvevő diák kezdi meg a tanulmányait a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában lévő intézményekben.

Ezzel az oktatási intézményeken belül a baptista intézmények aránya 1% körüli, ami meg egyezik a legfrissebb népszámlálás és a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásának felekezeti arányaival. Az oktatás palettáján belül szinte minden terület képviselteti magát a baptista intézmények között: 22 óvoda, 25 általános iskola, 14 szakiskola, 16 szakközépiskola, 9 gimnázium, 1 alapfokú művészetoktatási intézmény és 1 pedagógiai intézet tartozik a baptistaoktatás népes családjába.

Kéttannyelvű iskolától a sporttagozatig, a zsákfaluban működő tagintézménytől az elit gimnáziumig sokféle óvoda, iskola. Ma még nem is látjuk azokat a kihívásokat, melyekkel meg kell küzdenünk majd az előttünk álló tanévben. Új feladatok, új lehetőségek is nyílnak. Az első, ötödik és kilencedik osztályos tanulóink számára megkezdődik az iskolai kötelező hitoktatás, mely a baptista iskolákban a bibliaismeret tantárgy keretében valósul meg. Emellett intézményeinkben biztosítjuk a szülők igényei szerinti keresztény felekezetek hitoktatását is. A 609 első osztályba beiratkozott kisdiák közül 250 szülei választották a baptista bibliaismeretet (119-en a református hittant, 101 fő a katolikus hittant és 99 az erkölcstant). Az ötödikesek közül a 595 diákból 218 vesz majd részt a baptista bibliaismeret órákon. Augusztusban megjelent az „Életrevaló” elnevezésű bibliaismereti tan könyvcsalád, melyet a Baptista Szeretetszolgálat a Baptista Oktatási Központtal és a Harmat Kiadóval közösen dolgozott és adott ki. Ma reggel áll munkába az a nyolc iskolalelkész is, akik több mint harminc baptista oktatási intézmény lelki jólétéért dolgoznak majd a következő tanévben. A baptista iskolalelkész lesz az intézmény vallástanára, hitéletének vezetője. Az

intézményben végzett nevelő munkáján keresztül biztosítja a keresztyén erkölcsi alapelvek érvényesülését, felelős a rábízott intézmény szellemiségének alakulásáért, ápolásáért. Kapcsolatot tart a gyülekezetekkel, szervezi az iskola vagy óvoda hitéletét és az iskolai gyülekezet életét. Aktív részese az intézmény pedagógiai munkájának, részt vesz a gyermekek programjainak szervezésében, a nevelőtestület döntéseiben, kiemelkedően a gyermekek erkölcsi, hitéleti, fegyelmi, gyermekvédelmi kérdései körében. Hiszem, hogy fiatal kollégáim jelenléte az intézményeinkben újabb lépéssel hozza közelebb a baptista iskolák szlogenjének megvalósulását: „A baptista iskola, több mint iskola”. Ebben a hitben és reménységben kívánok minden pedagógusnak, diáknak és szülőnek egy áldott tanévet.
Áldással:
Szenczy Sándor
a Baptista Szeretetszolgálat elnöke