Az iskola dolgozói

Zalányi Kinga

A tanítás során különféle diákokkal találkozunk, akik hosszabb-rövidebb ideig az életünk részei lesznek. Az ő boldogulásuk, a céljaik eléréséhez vezető útjuk segítői lehetünk. Nem tudhatjuk, hogy merre vezet majd tovább az életük, de remélem, hogy a tanulással együtt töltött időre szívesen emlékeznek majd vissza.

A tanítási óra nem csak az elméletek átadásának, hanem az emberi találkozásoknak a színhelye is. Öröm felfedezni az egyéni karaktereket, a különféle élethelyzetekből és kultúrákból adódó sajátos látásmódokat, amelyekből tanárként is töltekezhetünk, gazdagodhatunk. Igyekszem úgy közelíteni a diákjaimhoz, mint ahogyan szeretném, ha a saját gyermekeimhez fordulnának a tanáraik.

Nagyon nagy öröm és egyben kihívás is, hogy az anyanyelvemet taníthatom különféle országokból jött diákoknak. Felelősségnek érzem, hogy a magyar nyelv oktatása során a diákok betekintést nyerhessenek a kultúránkba, értékeinkbe is. A Kőrösiben lehetőség van arra, hogy a külföldi diákok egyéni igényeihez alkalmazkodva formáljuk az oktatás tartalmát. Hálás vagyok, hogy egy ilyen nyitott és segítőkész csapatba kerülhettem, mint amilyen a Magyar mint idegen nyelvet oktató kollégák munkaközössége.

Tanított tantárgyak:

Magyar mint idegen nyelv