Az iskola dolgozói

Radó Adrienn

A tanári szakma számomra nagyon fontos, mert mindig is olyan munkát szerettem volna végezni, amely lehetővé teszi, hogy segíthessek másoknak céljaik megvalósításában. Úgy hiszem, az idegennyelv-tanítás hozzájárulhat a kommunikációs képességek, az empátia és az együttműködési készség folyamatos fejlesztéséhez, mely kompetenciák az élet számos területén hasznosíthatók. Az angol nyelv elsajátítása különösen nagy jelentőségű napjainkban, ebben szeretném segíteni a jövő felnövekvő nemzedékeit. A közös nyelv ismerete összekapcsolja a világ különböző részein élő embereket, ezért is elengedhetetlen mindenki számára biztosítani a nyelvtanulás lehetőségét.
Miért a Kőrösi? Azért, mert a különböző nyelvek, kultúrák megismerése fontos szerepet töltenek be az iskola életében. Emellett a Körösi nevelőtestülete együttműködő, az itt tanító pedagógusok segítik egymást, ezért lehetőséget biztosít számomra a folyamatos szakmai fejlődéshez. Szeretek csapatban dolgozni a közös célok eléréséért, úgy vélem, a pedagógusok és a szülők együttműködése elengedhetetlen a tanulók megfelelő fejlődéséhez.
Az angol nyelv tudása napjainkban sok kaput nyithat meg számunkra, ezért is tartom hivatásomnak, hogy segíthessem a diákokat ennek elsajátításában. A nyelvismerettel kitárul a világ.


Tanított tantárgyak:

Történelem