Az iskola dolgozói

Kollár Henrietta

2009-től a pedagógusi pályán eltöltött évek során egyre meggyőzőbbé vált szakmaiságom, s arra törekedtem, hogy ismereteimet minél magasabb színvonalon adjam át diákjaimnak. Az évek során alkalmam nyílt arra, hogy különböző életkorú és attitűdű osztályokkal való együttműködésről képet alkossak. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen viszonyulok a tanári hivatáshoz.
A diákokban elsősorban azt erősítem, hogy az iskolában - de valójában az életben - szorgalmasnak és kitartónak, bátornak és emberségesnek kell lenni. Szembe kell nézni az ijesztő mélységgel, a nagyvilág kihívásaival, hiszen számos alkalommal találják majd magukat új közegben. Így sikerük és boldogulásuk kulcsa: nyitás a csapat többi tagja felé, törekvés a beilleszkedésre, miközben megőrzik egyéniségüket, s kreatív elméjüket az alkotás céljába állítják. Sokszor említem: „Tűzd ki céljaidat, harcolj ezek eléréséért: különben elveszel. A te sorsod. Neked a legdrágább, neked kell azt felvállalnod, neked kell azt formálnod.”

Miért a Kőrösi? Két szó: hagyomány és élmény.
Hagyomány. Tisztelettel hajtok fejet egy magyar iskola hagyományai előtt, hogy a jelen több fényt, a jövő pedig több vigaszt adjon. Egy olyan iskola előtt, amely a múlt építőkockáiból a jövőt építi, ahol elhivatott kezek formálják valamelyest saját képükre, de mégis egyediségre törekedve az ifjakat úgy, hogy valamennyiük adottsága a lehető leghatékonyabban kamatozzon.
Élmény. Élmény azoknak is, akik kreatív munkájukkal részt vesznek az alkotás folyamatában, hogy a diákok apró lénye tündökölhessen. Számomra az az igazi élmény, az a legpontosabb visszajelzés, ha látom boldogulásukat, álmaik, vágyaik valóra váltását.

Tanított tantárgyak:

AngolMagyar nyelv és irodalom