Az iskola dolgozói

Lontay-Szabóné Erős Katalin

Az „első ifjúság”, a gimnázium évei rendkívül meghatározók az ember életében. Sokan ez idő alatt találják meg azt a foglalatosságot, amelyben örömüket lelik, azt a közösséget és azokat a kapcsolatokat, amelyek egy egész életen át végigkísérik őket. A fiatalkorban megszerzett tudás, a tanuláshoz társított attitűd fontos alapja a későbbi a szakmai fejlődésnek, az élethosszig tartó tanulásnak.

Különösen ideális időszak ez a – sokszor kemény munkát és kitartást igénylő – nyelvtanulásra is, hiszen ilyenkor még van elég idő és kapacitás az idegen nyelvek magas szintű elsajátításához. Épp ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a diákjaink számára minél tartalmasabbá, színesebbé, élvezetesebbé tegyük ezeket az értékes éveket, hogy kreatív és gyakorlatias nyelvórákban részesüljenek, ahol egyéni igényeik, sajátosságaik is szerepet kaphatnak. Hiszem, hogy színvonalas tanári munkával, szeretetteljes iskolai légkörrel biztos alapot nyújthatunk a gimnáziumunkból kikerülő fiatalok első szárnypróbálgatásaihoz.

A Kőrösi azon ritka iskolák közé tartozik, amely a nyelvi sokszínűséget nemcsak az idegen nyelvi két tannyelvű képzéssel éri el, hanem anyanyelvünk megismerését is lehetővé teszi a külföldi diákok számára. Fiatalos, lendületes, barátságos atmoszférájával ideális munkakörnyezetet kínál tanároknak és diákoknak egyaránt.

Tanított tantárgyak:

Magyar mint idegen nyelvNémet