Kőrösi Magyar Iskola

Tananyag


Koháry Ilona: Magyar iskola

MAGYAR NYELVKÖNYV KÜLFÖLDIEKNEK

A Magyar iskola mind formájában, mind tartalmában eredeti, újszerű sorozat magyar nyelvet tanuló külföldiek számára. A kifejlesztett módszer alapján hatékonyan, gyorsan, élvezetesen tanítja a magyar nyelvet. A Magyar iskola egyesíti a legkorszerűbb kommunikáció-központú nyelvoktatás módszereit és a tradicionális nyelvtanközpontú tanítás eredményeit.

A hangsúly a hétköznapi szituációkra felkészítő beszédkészség-fejlesztő feladatokon van, de jelentős szerepet kapnak a szókincset és a nyelvtani struktúrákat tanító logikus, áttekinthető magyarázatok, táblázatok és az érdekes, színes gyakorló feladatok is.

A Magyar iskola formai különlegessége, hogy kapcsos könyvben jelenik meg. A könyvet alkotó füzetek és az egyes oldalak is önállóan lefűzhetőek, variálhatóak, így a legharmonikusabban illeszkedik a kötet használójának igényeihez.

A könyvet több ezer színes illusztráció, dalok, versek, olvasmányok, társasjátékok gazdagítják. Jelentős szerepet kap az országismeret, mégpedig nemcsak a történelmi értékek, hanem napjaink Magyarországának bemutatása is. Az önálló tanulást hangkazetta és a füzetek végén található megoldási kulcs segíti.

A Magyar iskola öt füzetet, öt hangkazettát és három társasjátékot tartalmaz.

Beszélgetések 1 - 2.
A legkorszerűbb kommunikációs módszert alkalmazva a cél az, hogy a nyelvtanuló a hétköznapi élet legfontosabb szituációiban képes legyen minél előbb hatékonyan használni a magyar nyelvet. A hangsúly a beszédértés és beszédkészség fejlesztésén van. Minden lecke logikus, áttekinthető felépítésű. Mindegyikük egy-egy a hétköznapi élet szempontjából alapvető szituációt dolgoz fel. Számtalan feladat segíti a nyelvtanulót a hétköznapi udvariassági fordulatok elsajátításában is.

Képes szókincsépítő
Több mint 1500 rajz és színes fotó segítségével tanítja a legalapvetőbb szavakat és kifejezéseket. A szótanítás mellett nagy hangsúlyt kap a szavak jelentésének, helyesírásának és a szükséges nyelvtani struktúráknak sokoldalú, szórakoztató gyakoroltatása is. Keresztrejtvények, szóhálók, szóbújócskák és dalok teszik a szótanulást változatossá, élvezetessé és hatékonnyá.

Nyelv, nyelvtan 1 - 2.
Az alapoktól kezdődően logikus, áttekinthető formában dolgozza fel a legfontosabb nyelvi struktúrákat. Minden lecke két részből áll: egy magyarázó, bemutató részből és egy gyakorló részből, ahol változatos feladatok sorozata segít a tanult nyelvtani struktúra elsajátításában. A könnyebb megértést összefoglaló nyelvtani táblázatok segítik. A feladatok nemcsak a tudatos és helyes nyelvhasználatot fejlesztik, hanem az olvasási és értési készséget is.

A tankönyvcsomag fiatal felnőttek, ill. felnőttek számára készült 14 - 100 éves korig.