Hírek, aktualitások
2014. 10. 15. 10:18 | Tanulmányi verseny

MAGYARORSZÁG-OROSZORSZÁG KULTÚRÁK DIALÓGUSA

 

Az Orosz Kulturális Központ (1062 Budapest Andrássy út 120.) és a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (1033 Budapest, Szentendrei út 83. Tel.: 250-17-44) a 2015/2016-ös tanévben ismét meghirdeti középiskolások részére a

 „MAGYARORSZÁG-OROSZORSZÁG KULTÚRÁK DIALÓGUSA”


címűversenyt, amelynek fő célkitűzése, hogy ösztönözze az orosz nyelv tanulását, valamint, hogy a magyar és az orosz kultúra egymásra gyakorolt hatására, kapcsolódási pontjaira, a két kultúra kimagasló alkotóira irányítsa a figyelmet. Az idei verseny a következő eseményekhez is kapcsolódik:

 • 90 éve született ArkadijSztrugackij
 • 1200 éve született Metód
 • 175 éve született Csajkovszkij
 • 120 éve született Jeszenyin

 A verseny időpontja

A Magyarország-Oroszország Kultúrák Dialógusa vetélkedő néhány probléma miatt a meghirdetett időpont helyett 2016. március 18-án kerül megrendezésre.
A jelentkezéseket és a beküldendő munkákat kérjük minél hamarabb elküldeni, de legkésőbb
2016. február 18-ig !

 

Helyszíne:az Orosz Kulturális Központ(Budapest VI. ker. Andrássy út 120.)

 

Versenyformák:

 1. Vers-és/ vagy prózamondó verseny

Ennek keretében a tanulók előadnak egy szabadon választott és egy kötelező orosz irodalmi művet max.5 perc időtartamban.

Az elbírálás szempontjai:

Kiejtés (hangsúly és fonetika), intonáció, a mű értelmi és érzelmi tolmácsolása, az előadás művészi megformálása

 

2. Magyar vagy orosz nyelvű esszé, illetve műfordítás a következő témák valamelyikéből:

 • Orosz és magyar ünnepek és szokások összehasonlítása
 • Sci-fi vagy fantasy írása orosz és magyar sci-fik alapján
 • Cirill és Metód találkozása a magyarokkal
 • „Orosz drámák magyar szemmel” Orosz színdarab, opera magyar színpadon – elemzés
 • Egy szabadon választott orosz vers vagy próza fordítása
 • Jeszenyin Magyarországon
 • Magyarország és Oroszország kulturális központjainak tevékenysége és szerepe a diplomáciában

 

Az elbírálás szempontjai:

A tanulói ismeretanyag szintje, szakirodalmi és forráskezelési jártasság, önálló véleményformálás, a választott műfaj sajátosságainak alkalmazási szintje.

3.  A fenti két forma együtt

A versennyel párhuzamosan színpadi előadói, képzőművészetipályázatot is hirdetünk.

A képzőművészeti pályázat témája:

 • A kötelező versekhez, vagy az esszék témáinál felsorolt alkotók műveihez,illetve a sci-fikhez kapcsolódó illusztrációk
 • Csajkovszkij művei alapján készült illusztrációk

Az „előadói verseny” feladata:

            Magyar és/vagy orosz mű színpadi előadása (zene, ének, színjátszás, tánc stb.)

Megjegyzés: Az előadói versenyre jelentkezők a Jelentkezési lapra pontosan írják rá, hogy mit adnak elő és, hogy milyen felszerelésre lenne szükségük (pld: mikrofon, magnó, projektor stb.)

 

Jelentkezés:

Jelentkezési lap kitöltésével. A Jelentkezési lapot, a műfordítást, az esszét és a képzőművészeti alkotásokat  2016. február 18. a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumba(1033 Budapest, Szentendrei út 83.) kell eljuttatni.(A borítékra írják rá: „Magyarország-Oroszország Kultúrák Dialógusa”)

 

Díjazás:

 Az írásbeli vagy a szóbeli versenyformában szakmai zsűri értékeli a tanulók teljesítményét.

 • A képzőművészeti pályázatok és az előadók győzteseit a közönség szavazata alapján jelöljük.
 • A versenyen résztvevő diákok oklevelet kapnak.
 • Az a három tanuló, aki mind az írásbeli, mind a szóbeli versenyformában kimagasló teljesítményt nyújt, abszolút győztesként egy hetes kedvezményes oroszországi utazáson vesz részt.

A versenyfelhívás, a jelentkezési lap, és a kötelezően előadandó művek megtekinthetők, illetve letölthetőek a www.korosi.hu, valamint a www.ruscenter.hu weboldalakról.


Jó versenyzést kívánnak a szervezők!

További információk: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (1033 Budapest,  Szentendrei út 83.)

Telefon: 06/1/250-17-44, fax: 06/1/430-18-81,

E-mail: korosi-cs-g@t-online.hu


Orosz Kulturális Központ

1062 Budapest Andrássy út 120.

Telefon: 06/1/332-21-54

Letölthető fájlok

pdf
Jelentkezési lap 2015
méret: 121.78 KB
Jelentkezési lap 2015