Az iskola dolgozói

Tamasi Tibor

Ha az a szó hangzik el, hogy "tanár", akkor olyan személyre gondolunk, aki tanít, megmagyaráz valamit a másiknak. Ez idáig rendben is van. Csak hogy az ember, ahogy egyre többet és többet tud meg a körülötte lévő világból, ahogy nő az élettapasztalata, el kell ismernie, hogy bár tudása növekedett, de egyre több olyan része tárult fel a világnak, amit nem ismer pontosan, vagy akár egyáltalán nem. A tanár tehát tanít, átadja a tudását, amit idáig megértett. De úgy gondolom, hogy ettől többet is át kell adnia tanítványainak! El kell ültetnie tanítványai szívébe azt a titkot, ami az emberiséget mindig minden időben előrevitte! A fejlődés belső motorja pedig ez: nyitottnak lenni mindig arra, hogy újabb és újabb részét ismerjük meg a világnak. A megismerés vágyát szeretném elültetni minden diákom szívébe!

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (Mostani nevén Debreceni Egyetem.) végeztem matematika-fizika-számítástechnika szakon. Ezért a világnak ezeket a tárgyakat érintő részeit vizsgáljuk közösen tanítványaimmal. Csodálatos érzés, amikor érezzük, hogy "egy nyelven beszélünk", amikor közösen átéljük az "Aha!" érzést, azaz hogy amit idáig nem értettünk világosan, az egy csapásra természetessé válik!

Miért a Kőrösi? Fontos, hogy keresztény, fontos, hogy protestáns, fontos, hogy magas szintű oktatásra törekszik. Az iskola fejlődése lebilincselő! A fejlődés mindig inspiráló számomra és arra késztet, hogy ebbe az áramlatba álljak én is.

Tanított tantárgyak:

InformatikaFizikaMatematika