Az iskola dolgozói

Dr Huba Márk

Az irodalomban az a jó, hogy ott minden megtörténhet, a fikció áttörheti a valóság határait, a valóság bevonódhat a fikcióba. Minden tud irodalomként viselkedni, mindennek van narrációja, minden kulturális jelenséghez – legyen az kép, film, színház stb. – elbeszélhető történet kapcsolódik. Az élmény nagyszerű, amikor az olvasó életre kelti a szöveget, és ha újraolvas, újabb és újabb rétegekkel gazdagítja olvasatát. Addig nincs irodalom, nincs kultúra, amíg az olvasó, befogadó el nem kezd foglalkozni vele, bele nem kezd az olvasásba. Az irodalom és a kultúra nem más, mint olvasókon, értelmezőkön keresztül megélt, megformált, kibeszélt irodalom, amelyet ha az olvasó más hangulatban, más helyzetben, más korban olvas újra, akár mindig másként is értelmezhet.

Az irodalomolvasásban, a kultúra befogadásában a legjobb élmény talán a közös értelmezés lehetősége, amikor az egyéni olvasatból a különböző olvasói vélemények, szempontok, viszonyulások révén, a nagy beszélgetések után vagy közben megindul a jelentéssokszorozódás, az értelmezések elkezdik formálni egymást és értelmezőjüket, az olvasót magát is. A nyelv meglepő dolgokra képes, sokszor csodálkozhatunk rá arra, amikor a véges számú jelek és szavak kapcsolódásaiból megnyílik a jelentés végtelensége. Mindez kifogyhatatlan, soha nem érhetünk a nyelv végére, csak elkezdett szövegek, beszélgetések, diszkurzusok vannak…

Miért a Kőrösi? Ez az iskola olyan értékeket képvisel és olyan szemléletet hordoz, amelyekkel azonosulni tudok. Úgy gondolom, hogy a tudásra, a becsületre, mint hagyományos értékekre támaszkodva, építve lehet alakítani jövőnket. A jövőnk, világunk pedig olyan lesz, amilyenné a jelent formáljuk, amilyenné környezetünket mi magunk tesszük. Más értünk keresztre nem feszül.

Tanított tantárgyak:

Magyar nyelv és irodalom