Az iskola dolgozói

Bartosné Molnár Ildikó

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”

/Jan Amos Komensky/

 

„Mélységesen mély a múltnak kútja.” Thomas Mann regényének kezdő mondata nekem, mint hivatását szerető történelemtanárnak inspiráció arra, hogy megértessem a tanulókkal ennek az elképesztően gazdag és színes tárgynak a fontosságát. A múltunk nélkül mi sem lehetnénk, hiszen a legutóbbi pillanat is már az. Egy másik bölcsesség szerint, aki nem néz szembe a múltjával, arra ítéltetik, hogy újra elkövesse annak hibáit. Pedig már a régiek is tudták, hogy a történelem az élet tanítómestere (Historia est magistra vitae!), és a Cicerónak tulajdonított idézet szállóigévé vált. Azonban a legfrappánsabb idézet sem jelent semmit, ha nincs mögötte valós, értékelhető, felfogható tartalom.
A könyvtár: tudástár. A történelemkönyvekből, atlaszokból, lexikonokból, tanórai foglalkozásokból, múzeumokból megszerzett tudás rendszerezésében támasz a szaktanár. Könyvtárostanárként az óriási mennyiségű információtömegben való eligazodáshoz, a szakszerű kutatáshoz, a források megtalálásához nyújtok segítséget.
Iskolánk különlegességét az orosz, német és angol nyelvre szakosodott képzésen felül a mérete adja. Az aránylag kicsi méretben a közösség is jobban láthatóvá válik, jobban ügyelhet tanár a diákra, figyelhet diák a tanárra.

Tanított tantárgyak:

TörténelemOrosz