Az iskola dolgozói

Koháry Ilona

Van egy kék, igazi, békebeli üveggolyóm. Ha kézbe veszem, mintha a fölgolyó ülne a tenyeremben. Ajándék és áldás, mint a munkám, amit már több mint húsz éve végzek: a világ minden tájáról érkező külföldieknek tanítok magyar nyelvet. Boldog és büszke vagyok, hogy a legnagyobb kincsemet, anyanyelvemet taníthatom. És minél több embernek, minél többet osztok széjjel, annál gazdagabb leszek. Hiszen minden nap én is tanulok tőlük valamit, az óráimon varázslatos világok, kultúrák elevenednek meg, sosem látott helyek, történetek, emberek válnak életem részévé.

Mert nem igaz az, hogy a magyar nyelv megtanulhatatlanul nehéz. Tanítványaim százai beszélik már nyelvünket, és magyarul mesélnek otthoni életükről, szokásaikról, érzéseikről, élményeikről.

Mélységes komolyság, világos algoritmusos rendszer, ez munkám egyik része. A másik része viszont csupa játék. A módszer, amelyet évek során kifejlesztettem olyan komplex oktatási program, mely tekintetbe veszi a magyar nyelv sajátosságait, és a korszerű kommunikáció-központú nyelvtanítás eredményeit ötvözi a tradicionális nyelvtanítás eszközeivel.

A Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium számomra is a hagyomány és az újjászületés együttes élménye. Öröm egy nagy múltú, a nyelvek és kultúrák tiszteletére alapított iskolában tanítani, és részesévé válni az új, korszerű törekvéseknek. Immár más idegen nyelvek mellett a magyar mint idegen nyelv is tanulhatóvá válik, és az azt tanuló külföldi diákok tovább erősítik az iskola nemzetközi elköteleződését. A világokat elválasztó távolság üveggolyó méretűvé zsugorodik…

Tanított tantárgyak:

Magyar mint idegen nyelv