Az iskola dolgozói

Leszkoven Miklós

A mai világban elengedhetetlen, hogy a fiatal nemzedék mélyebb tudásra tegyen szert az informatika világában. Ez természetesen működik autodidakta módon, de szükség van az irányításra, mely tanári feladat. Fontos, hogy a tanulási folyamat során a gyermekek számára ne csupán a száraz tananyagot, hanem használható tudást is átadjunk, az előzetes tudást ne próbáljuk tűzzel-vassal irtani, hanem próbáljuk beépíteni a folyamatba, ezzel is motivációt biztosítani a tanulók számára. Nem függvényeket, módszereket kell tanítani, hanem azt a gondolkodást inspirálni, ami elvezet az aktuális feladat sokféle helyes megoldása közül az egyikhez.

Szakterületemen elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, fontosnak tartom, hogy válaszolni tudjak diákjaim kérdéseire a tárgyhoz kapcsolódó tudományág legújabb fejlesztési területeivel kapcsolatban is.
Közel 20 éve dolgozom az oktatás területén, közoktatásban, felnőttképzésben, illetve pedagógus továbbképzésben is rendelkezem tapasztalattal. Emellett elektronikus tananyagfejlesztésekben is részt vettem, valamint nem ijedek meg a csavarhúzótól sem, ha az kell egy probléma megoldásához.

Miért a Kőrösi? Minden iskola rendelkezik egy sajátos „klímával”. Az épületbe először belépve éreztem a Kőrösi klímáját, ami más volt, mint amit eddig tapasztaltam. Hiszem, hogy egy összetartó kollektívában, egy ilyen háttérrel a lehető legtöbbet tudok segíteni a diákoknak közös céljaink elérésében.

Tanított tantárgyak:

Informatika