Az iskola dolgozói

Pollák Dávid

Isten mondja: "Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged, melyik úton járj. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem".

(Zsoltárok 32:8.)

Nem vallást szeretnék tanítani, hanem hitre nevelni a fiatalokat, és reményt adni nekik. "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek." olvashatjuk a Jeremiás 29:11-ben. A "keresztény" szó görögül azt jelenti: "Kis-Krisztusok". Az a vágyam, hogy a fiatalok Jézus Krisztushoz hasonló céltudatos életet éljenek, értékeket közvetítsenek, jellemben szilárd felnőttekké váljanak, akiket a vallás nem kontrollál, hanem inkább felszabadít arra, hogy világító fáklyákként mutassanak példát környezetüknek, még akár úgy is, ha szembe kell úszni az árral. A Kőrösi Gimnázium egy ilyen támogató környezetet biztosít, ahol a diák önmagára találhat, kibontakozhat, megerősödhet, hogy értékes tagjává váljon a társadalomnak.
A Biblia a világ legrégebbi, változatlan formában fennmaradt, tudományosan hiteles történelemkönyve, mely ősi lélektani törvényszerűségek és történelmi események mentén mutat utat az életben. Az élet könyve. A Biblia egy levél Istentől, melynek felbontása, elolvasása és a válasz rajtunk áll. Blaise Pascal matematikus-fizikus mondta: "Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet próbálunk mindenfélével betölteni, de sohasem sikerül. Egyedül Isten képes azt teljesen betölteni." Meggyőződésem, hogy Isten és a tudomány együtt vezetnek el létezésünk értelméhez és egy boldogabb, teljes élethez. A mai emberiség szenved, mert a felvilágosodással mindazt eldobta, ami emberré teszi őt: kapcsolatot Istennel, az életnek keretet adó hitet, az erkölcsöt és a felelősségvállalást. Pedig Jézus ezt mondja: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." Azon dolgozom, hogy a diákok megtapasztalhassák ezt a fajta életet. Az iskolában ezek a foglalkozások fakultatívak. A Bibliaismeret óra keretében a bibliai alapműveltséggel ismerkedünk. Délutánonként pedig kötetlenül lehetőségük van az érdeklődőknek személyiségfejlesztő foglalkozásokon vagy lelki gondozásban részt venni, illetve mélyebb bibliai és hitéleti kérdéseket föltenni.

Tanított tantárgyak: