Az iskola dolgozói

Karas László

A tanítás számomra egy párbeszéd a diákokkal.  Kíváncsiságuk fellobbantása, a megismerés és felfedezés során beruházandó tervszerű és kitartó munka, majd egy-egy szakasz végén  a teljesítmény értékelése azok a kulcs területek, amelyek a tanulást életszerűvé teszik.

A Kőrösiben a diákokat szeretném buzdítani a körülöttük levő világban való eligazodásra, ösztönözni őket a tudásuk folyamatos fejlesztésére, arra késztetni őket, hogy a változó környezetükhöz a tanuláson keresztül alkalmazkodjanak. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a tanulásban a különböző érdeklődésű és hátterű társaikkal tudjanak együttműködni, feladatokat közösen megoldani; az angol nyelvet mint eszközt örömmel és sikeresen használják a világ felfedezésében.

Tanított tantárgyak:

Biológia - egészségtanKémia