Az iskola dolgozói

Szilágyi Marianna

Kárpátaljáról származom, így az orosz nyelvet gyermekkoromban kezdtem elsajátítani: Óvoda, orosz tannyelvű Középiskola. És annyira megszerettem, hogy elhatároztam: orosz tanár leszek!
Az Ungvári Nemzeti Egyetemen végeztem. Az orosz nyelvet, mint idegen nyelvet, tanítottam a magyar ajkú gyerekeknek Kárpátalján .
Ma az orosz nyelv mint idegen nyelv oktatását elhivatottságomnak érzem. Én, mint magyar nemzetiségű és anyanyelvű, annak idején anyanyelvi szinten sajátítottam el az orosz nyelvet. Ebben szeretnék segítséget nyújtani a magyar diákoknak, mert "Ahány nyelv, annyi ember"- tartja a közmondás. Azon kívül ma már szinte mindenki számára nyilvánvaló, hogy fellendültek a magyar-orosz gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok. Az orosz cégek számunkra komoly üzleti lehetőséget jelentenek, és persze az is, hogy emiatt újra megnőtt az érdeklődés az orosz nyelv iránt. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy nagyon sok érték, hagyomány érhető el az orosz nyelv tudásával és egy sor korszerű műszaki megoldás, kortárs művészeti alkotás is ezen a nyelven íródik le. Még tovább is folytathatnánk azokat a motivációkat, hogy miért lenne érdemes elsajátítani az orosz nyelvet.
Miért a Kőrösi?
Nagyon nagy öröm és egyben kihívás is, hogy a Kőrösiben taníthatok, hálás vagyok az Úrnak, hogy ide vezérelt! Az Ő segítségével szeretném megosztani tudásomat és tapasztalataimat ezen gimnázium diákjaival!


Tanított tantárgyak:

Orosz