Az iskola dolgozói

Klenjánszky Nóra

Az idézet számomra a felnőttkor kezdetétől különös jelentőséggel bírt. A mai napig vallom, hogy Kant kategorikus imperativuszának „Selbstzweckformel”-ként ismert megfogalmazása olyan erkölcsi normát állít fel, amely mind a társadalmi együttélésben, mind az egyes ember önmagához való viszonyában elengedhetetlen külső viszonyítási pontként szolgál. Egyetemi tanulmányaim kezdete óta kerestem azokat a lehetőségeket, amelyek révén sokrétű szakmai érdeklődésemet a mások ellenében történő versengés helyett a közös gondolkozás-tapasztalás jegyében valósíthatom meg és mélyíthetem el. A tanári pálya ebből a szempontból számomra ideális (és egyben idealisztikus) választás. Célom, hogy munkám révén hozzájáruljak a diákok személyes és szakmai fejlődéséhez, önbizalmuk megerősítéséhez és ugyanakkor gondolkodásuk és cselekedeteik erkölcsi értelemben vett reflektálásához és - ha csak lehetséges – továbbfejlesztéséhez. Mindig is arra törekedtem, hogy hozzáállásomnak megfelelő, támogató és nyitott, szakmailag igényes környezetben dolgozhassam. Meggyőződésem, hogy a Kőrösi mint intézmény az átfogó (humán és reál) érdeklődésemnek megfelelő feladat mellett ilyen, az erkölcsi értékeket előtérbe helyező, emellett a különböző kultúrákat ötvöző, befogadó szakmai környezetet biztosít.

Tanított tantárgyak:

MatematikaNémet