Az iskola dolgozói

Tokodi Tímea

Kis korom óta mindig közel állt hozzám a tanítás, a természet és az ember. Édesanyám is biológiatanár, valahogy benne volt a levegőben, hogy én is ilyen irányba orientálódjak. Biológia-környezettan szakon végeztem az ELTE-TTK-n és mindezt angolul is tanítani még jobb kihívás számomra, amellett, hogy fontosnak tartom a nemzetközi környezetben rejlő lehetőségek kiaknázását, mindez nem mehet a minőség rovására. Mivel a természettudományok központi szerepet töltenek be életünk minden területén, lényeges, hogy ezt tudatosítsuk a diákokban, téve ezt úgy, hogy ne csak megértsék a dolog fontosságát, hanem pozitívan is viszonyuljanak e tantárgyakhoz. Legyenek büszkék arra, amit elérnek, ami tudást megszereznek, amihez hozzá segítjük őket. 

Miért a Kőrösi?

Évek óta tanítok kéttannyelvű általános és középiskolákban, két éve a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában, így most már minden szinten Kőrösi! Közel áll hozzám a gimnázium mentalitása, szeretek e korosztállyal foglalkozni, együtt dolgozni. Mindezt Lev Tolsztoj idézetével tudom remekül kifejezni:

"Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus."

Tanított tantárgyak:

Biológia - egészségtanAngol